Välkommen till Adjunkten.com

och ett nytt läsår med mig. I klassmenyn kan du hitta ditt material. 

 

Stalins födelseplats i Gori, Georgien

Vad föreställer bilden?