Hemsidorna partierna och det fortsatta arbetet med dem.

Länkar till era partihemsidor:

 Sverigedemokraterna
 Kristdemokraterna
 Moderaterna
 Liberalerna
 Centerpartiet
 Miljöpartiet
 Socialdemokraterna
 Vänsterpartiet

 

Arbetet med hemsidorna de närmsta lektionerna

Eftersom distansundervisningen blev förlängd (och med ganska stor sannolikhet kommer att förlängas ytterligare) så kan den klassdebatt vi skulle ha inte genomföras. Istället ska vi ha mindre debatter i Meet. 

För att förbereda er inför debatterna så behöver ni läsa in er på de andra partierna och vad de tycker så att ni kan fundera ut deras motargument mot era argument. Det gör ni under en lektion. 

Ni kommer vara en från varje parti en grupp, jag delar in er. Ni ska debattera i en halvtimme och ni ska i gruppen enats om tre frågor ni ska debattera, ni ska ha enats om i vilken ordning ni ska debattera frågorna. Om ni inte hinner med alla frågorna under debatten så gör det inget. En grupp kan alltså debattera en fråga i 30 minuter medan en annan grupp hann med tre frågor på 30 minuter. Ni är representant för ert parti och ska alltså inte argumentera för vad ni personligen tycker utan vad ert parti troligtvis hade tyckt.

Ni meddelar mig debattfrågorna via ett Googleformulär som jag kommer lägga i Classroom. Jag lägger gruppindelningen där också. 

Tidsplan:

Tisdag 12 januari

Jag ska på hörseltest på morgonen och är inte säker på att jag hinner tillbaka till lektionen börjar. Så börja utan mig. Jag meddelar via Classroom när jag är tillbaka och hjälper er då.

Ni ska läsa in er på de andra partierna idag och fundera ut vilka frågor ni vill debattera. 

 Fredag 15 januari 

Ni ska meddela vilka frågor ni vill debattera i er grupp. Vi ska också diskutera årskrönikan som ni tttade på i förra veckan. Ni har tillfälle att fråga om uppgiften. 

 Tisdag 19 januari

Debatt 1 kl 950 - 1020

Debatt 2 kl 1025-1055

 Onsdag 20 januari 

Debatt 3 kl 945-1015

Debatt 4 kl 1020-1050 

 

 

 

 

Grupparbete partierna

Ni ska arbeta med en hemsida om ert parti och redovisa på den. I klassmenyn hittar du instruktioner hur du gör en hemsida. Jag har delat in er i grupper, de ligger på Vklass. 

Gör en site som innehåller tre sidor (minst):

a)  Vilken/vilka ideologier har ert parti sina rötter i? Hur märks det i partiets politik tycker ni?

      Välj ut två frågor där man kan se det ideologiska arvet tydligt i ert parti. Vad tycker ert parti om utbildningspolitiken? Välj en egen fråga att redovisa. 

      Vilka lösningar förespråkar ditt parti på dessa frågor?

I tidsplaneringen kan ni se att ni ska vara färdiga med era hemsidor på tisdagen sista veckan. Efter lovet så utgår vi från dem och debattera.

Socialismen

Min kollega Marcus har gjort en powerpoint som ni ska sitta och gå igenom själva. Anteckna dina funderingar så tar vi dem på lektionen.

KLICKA HÄR FÖR ATT LADDA HEM POWERPOINTEN.

 Ideologiernas ursprung

I genomgången så visar jag på ideologiernas ursprung, hur de kommer ur historiska händelser som Franska revolutionen och den industriella revolutionen. 

Konservatismen, som jag först pratar om, är en motreaktion på Franska revolutionen. Familjen och trädet är liknelser som används.

Liberalismen är en fortsättning på Franska revolutionen. Frihetsbegreppet är centralt.