Analysera en konflikt.

Alla grupper ska titta på:

a)Är någon stat mer skyldig till att det är en konflikt i området anser ni?

b)Lista tre andra orsaker till konflikten?

c)  Hur har FN försökt lösa konflikten?

d)Vad kan FN göra enligt er för att lösa konflikten?

Alla grupper ger en bakgrundshistoria till er konflikt.

Konflikterna:

1.    Afghanistan

2.    Cypern

3.    Etiopien – Eritrea

4.    Georgien

5.    Nagorno-Karabach

6.    Jemen

7.    Kashmir

8.    Kongo-Kinshasa

Material hittar ni på https://www.ui.se/landguiden/konflikter/ (Kolla bibliotekets hemsida hur ni gör för att nå detta utanför skolans nätverk)

Instruktioner 

Redovisningarna ska vara ca 15 minuter långa. Det betyder att om ni bara har 7-8 minuter så har ni nog inte gått på djupet tillräckligt med frågan och inte analyserat tillräckligt. Om ni istället har 20-25 minuter material så har ni inte gjort tillräckligt urval av fakta. 

Presentationerna ska göras med hjälp av nyckelord på en powerpoint eller motsvarande. Tänk på att försöka förklara vad ni har kommit fram till i gruppen snarare än att återge exakt en text. Det är jättesvårt att komma ihåg ett manus och lätt att man kommer av sig och blir nervös. Det är mycket enklare att förklara vad man menar med ett nyckelord. Alla människor kommer av sig ibland och glömmer att säga vissa saker. Det spelar ingen roll för presentationen - huvudsaken är att ni förklarar så era klasskamrater förstår och lär sig något om den konflikt som ni är inlästa på. 

 

 E  C  A

Presentationen återger fakta från andra källor utan bearbetning.

Powerpoint eller annat hjälpmedel är svårt att följa med i 

Urval av fakta är sporadiskt

Analysnivån är mycket grund

Presentationen återger relevant fakta 

Powerpoint eller annat hjälpmedel är möjlig att följa med i 

Urval av fakta är relevant

Analysnivån är god men indirekt, det är jag som publik som får göra slutsatserna

Presentationen analyserar relevant fakta.

Powerpoint eller annat hjälpmedel är kopplade till vad gruppen presenterar

Urval av fakta är relevant och kopplat till analysen

Analysnivån är god. Det är analysen som står i centrum.

 

 

 

 

 

 Aktörer och stater 

Aktörer 

Jag visade en i ärlighetens namn ganska tråkig pdf över olika aktörer. 

Vi tittade på stater och olika samarbetsorganisationer. De kunde vara överstatliga - alltså besluta över staten - och de kunde vara mellanstatliga - ett frivilligt samarbete kring en eller flera frågor som staten inte behöver lyda om den inte vill. 

NGO:s var ickestatliga samarbetsorganisationer som Amnesty. 

Media, religion, historia och företag spelade också roll. 

 

 Mindmup makt utr pol

 

Stater

Vad är en stat och hur definieras den?

Varför är Sverige en stat men inte Palestina? Det handlar om huruvida en stat är erkänd eller inte. För att bli erkänd och kunna få alla de rättigheter som en stat har internationellt så ställs det krav från andra stater. De kraven handlade lektionen om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation av FN

 

AMZN 2016 10 31 19 49 04

 

FN:s organisation

FN bildades efter andra världskriget för att förhindra mellanstatliga konflikter och brott emot de mänskliga rättigheterna. Det är alltså en organisation som arbetar mellanstatligt och mot just stater. 

FN arbetar genom olika organ och råd. Dess stora församling heter Generalförsamlingen och är bara rådgörande för stater. Viktigast är Säkerhetsrådet (rummet som jag har tagit en selfie i på bilden ovan :-) ).

Alla stater är suveräna och kan därför inte tvingas att göra något, den enda i FN kan häva suveränitetsprincipen är Säkerhetsrådet. 

 

 

 

 

 

 

FN bildades efter andra världskriget för att förhindra ett nytt världskrig och ett nytt folkmord likt Förintelsen. Vi använde den här presentationen på lektionen

 FN:s ingripande vid folkmord

Frågor till detta:

Vad vill Sveriges FN-förbund att FN ska göra mot Myanmars ledning?

Vilka organ eller råd vill de att FN ska använda mot Myanmar?

Vad är ICC? 

Vem kan dömas i ICC? 

Vad har hänt med de ansvariga i Myanmar efter uttalandet?

 

Länk till sidan 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussionsövning FN:s problem

Först delar jag in er i fyra grupper. Ni ska diskutera och samla fakt och argument kring er fråga

Var grupp ska få ett problem först.

  1. FN som världspolis. Borde inte FN få större makt att straffa länder som inte följer de mänskliga rättigheterna? Vilka argument för och emot kan ni komma på? Tänk på sådana saker som kostnader och vem som ska ställa upp med soldater, hur övervakning att stater förljer beslut ska fungera? 
  2. VETO-rätten i Säkerhetsrådet, hur smart är den egentligen? Vilka argument kan ni hitta för och emot att den ska vara kvar? Vilka stater ska vara permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet? Ska vi ha fler permanenta medlemmar? Byta ut några?
  3. FN bildades som en mellanstatlig organisation där statens inre angelägenheter inte ska lösas av FN men idag är många konflikter inte mellan stater utan förföljelse av minoriteter och inbördeskrig. Hur ska FN anpassas efter dessa förutsättningar.
  4. Agenda 2030 är ett nyckeldokument för FN:s arbete under de nästa tio åren. Bland annat så ingår åtgärder för att mildra klimathotet i detta dokument. Hur ska ett mellanstatligt FN utan egentlig makt lyckas driva igenom dessa viktiga punkter?

Ni får 30 minuter på er.

Nu ska ni sätta er fyra och fyra.

En från grupp 1, 2, 3 och 4 sätter sig runt ett bord. 

Den från grupp 1 börjar med att berätta för de tre andra vad de kommit fram till och hur de diskuterat och vilka argument de kommit fram till. Ni andra kan ställa frågor. Sen berättar den som satt i grupp 2, sen 3 och sist 4. 

Ni får ca 20 minuter på er 

Sen avslutar vi med en helklassdiskussion ca 20 minuter