Vad har ni till provet?

I boken så har vi berört följande områden och sidor:

 • Vi pratade om Upptäckterna och Aztekerna och Inka. Boken tar upp en massa andra upptäcktsresande som vi inte har nämnt och inte kommer på provet. 
  • Sidorna 124 - 125 berör et vi pratade om.
 • Industriella revolutionen. Vi har pratat om förutsättningarna och hur det började på landsbygden. Boken tar ett lite mer detaljerat perspektiv än vad vi gjorde. 
  • Sidorna 213 - 220 
 • Imperialismen. Boken och jag tar upp Afrika och Indien, vi tittade på en dokumentär och har fokuserat på Brittiska Imperiet och betydligt mer detaljerat tittat på Livingstone och Sepoyupproret än vad boken gör. Boken avslutar med att förklara drivkrafterna bra . 
  • Sidorna 303 - 307 ("Inte det svällande Ryssland")
  • Sidorna 312 - 314 

Studieguide

 • Upptäckterna
  • Se till att du kan resonera om varför spanjorerna lyckades lägga under sig så stora riken med så få män.
  • Se till att du har en uppfattning om vilka drivkrafter, alltså varför, spanjorerna erövrade rikena.
 • Industriella revolutionen
  • Se till att du har koll på förutsättningarna för den industriella revolutionen.
  • Se till så du kan argumentera för varför någon av dem är viktigare än andra.
  • Se till så du kan redogöra för hur de olika förutsättningarna bidrog till utvecklingen, t ex Skiftesrörelsen skedde och varför det blev en förutsättning för den industriella revolutionen.
 • Imperialismen
  • Se till att du kan redogöra för orsakerna till imperialismen, hur slaverimotståndet blev början och hur det utvecklades via den kristna missionen.
  • Se till att du kan förklara Linvingstones tre C.
  • Se till att du kan förklara hur britternas styre i Indien ändras och hur det leder till Sepoyupproret.
  • Se till att du kan resonera om likheter och skillnader mellan spanjorerna på 1500-talet och britterna på 1800-talet.
 • Detaljer
  • Namn, årtal, platser och andra detaljer använder vi i historia som exempel, som "bevis" på att det vi säger om människor är sant eftersom detaljen som vi pratar om verkligen har inträffat. Vissa personer som Cortés, Livingstone, Stanley är superkändisar och för allmänbildningens skull så bör man ha hört om dem. Deras detaljer är inte viktiga.
  • Du ska INTE råplugga in alla dessa detaljer utan lita på ditt goda minne. 
  • I ditt svar ska du vara så noggrann som möjligt. Columbus kom till Sydamerika 1492 eller slutet på 1400-talet eller början på 1490-talet men aldrig 1491. 

 

 

 

 

 

 

Industriella revolutionen 1770 - 1930

Vi tittade på ett antal förutsättningar för att industrialiseringen kunde komma igång. Det första som måste finnas är en efterfrågan på industriellt tillverkade varor. Det måste finnas en köpare av varan. Det andra som måste finnas är någon som vill tillverka den och som också kan göra arbetet. Kapitalisten och arbetaren är alltså minst lika viktig för att den industriella revolutionen ska sätta fart. 

Den stora förändring som Skiftesrörelsen på landsbygden innebär är startskottet till att det blir människor över på landsbygden som måste söka sig till andra ställen för att överleva.

I städerna måste det finnas lagar och regler som ger industriägaren rätt att behålla och återinvestera vinsten från fabrikerna. När tillräckligt många gör dessa vinster så börjar ryktet gå om att man kan bli rik om man startar en industri. 

Konkurrensen mellan olika företag gör att den men bäst teknik gör störst vinst. Alltså försöker kapitalisterna utveckla tekniken så att de kan tillverka fler varor billigare och bli rikare. Industrialiseringen sprider sig till fler orter och fler branscher. 

 

Videoinspelning av genomgången:

 

Frågor till industriella revolutionen:

 1. Vilken vara blir först att industrialiseras? Varför det? 
 2. Beskriv hur skiftesrörelsen leder till att det blir arbetare i städerna.
 3. Varför är det viktigt att liberala politiska reformer genomförts i samhället för att industrialiseringen ska kunna ta fart?
 4. Varför är stater intresserade av att satsa på teknisk utveckling?

Hela powerpoint 

Kolonialismen och Imperialismen

"Upptäckten" av Amerika

Vi ska börja med att titta på hur det gick till när Sydamerika koloniserades av Spanien. 

Jag utgick ifrån den här powerpointen

Videoklippen från Powerpointen:

 

En vy över hur huvudstaden kan ha sett ut och hur barabariskt aztekerna framställdes av spanjorerna

 

Hur det första mötet kan ha sett ut

 

En video om Inka

 

En liten källövning om barnarbete i industrialismens England.

Klicka här för att ladda hem övningen

Imperialismen.

Det är viktigt att komma ihåg att dåtidens syn på andra människor var väldigt annorlunda från dagens. Det vi idag förfasas över var helt normalt då. Den vite mannen såg sig själv som kronan på evolutionen och ville att andra folk skulle få del av detta. Med den idéen gav sig missionärer och upptäcktsresande iväg. 

I videon kan vi se en skillnad på hur imperialismen utvecklas i Indien och i Afrika. I Indien fanns redan en fungerande statsapparat och samlande religion. Det framgår av videon nedan. I Afrika så såg britterna det som sin uppgift att sprida civilisationen till kontinenten. Detta genom kristnandet och handel. 

Ladda hem powerpointen.