FN2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för fantastiska insatser i årets FN-rollspel S19D

Ni var, som vi säger i Staffanstorp, så jävla bra. 

Ett extra grattis till Tova, Robin och Klara som tog hem utmärkelser för era insatser. Tre stycken från en tvåa är fantamaj bra jobbat :-) 

 

Analysuppgift Samhällskunskap 2 efter FN-rollspelet

Ni ska lämna in en skriftlig analys av ert arbete inför och under FN-rollspelet.

Syftet är att jag ska kunna bedöma er insats under alla delar av arbetet även om jag inte hade förmånen att se er in action.

Arbetet ska vara på max två sidor. Det lämnas in på Classroom (ni får inlämningskod på lektionen) och ni har lektionstid till att arbeta med det under vilken jag finns tillgänglig för handledning och hjälp.

Uppgiften

Grunda dina slutsatser på fakta, vad du har läst om ditt land och frågorna alltså. Du ska alltså utgå ifrån lämpliga teorier och vetenskapliga fakta när du drar dina slutsatser i svaret på frågorna. Du avgör själv vilka teorier och fakta som är lämpliga att använda.

Del 1 som ska omfatta ca hälften av texten ska analysera utskottsarbetet.

·     Vilken utskottsfråga arbetade du med?

·     Vilka slutsatser drog du om ditt lands ståndpunkt i frågan? Varför drog du de slutsatserna?

·     Analysera ditt lands möjligheter att få igenom sin ståndpunkt i förhandlingarna utifrån relevanta fakta och teorier. Om du var förhindrad från att medverka i utskottsarbetet så får du besvara frågan hypotetiskt.

·     Hur gick det i resolutionsarbetet?

Del 2 som ska omfatta ca hälften av texten ska analysera arbetet i Generalförsamlingen.

·     Vilken generalförsamlingsfråga arbetade du med?

·     Vilka slutsatser drog du om ditt lands ståndpunkt i frågan? Varför drog du de slutsatserna?

·     Analysera ditt lands möjligheter att få igenom sin ståndpunkt i förhandlingarna utifrån relevanta fakta och teorier. Om du var förhindrad från att medverka i generalförsamlingsarbetet så får du besvara frågan hypotetiskt. 

Kriterie

E

C

A

Analys

En grundläggande analys finns. Dessa analyser syns i slutsatserna.

En utförlig analys finns genomgående. Dessa analyser lyfts fram i slutsatserna

En utförlig och nyanserad analys finns genomgående i texten. Dessa analyser är framträdande i slutsatsen.

Fakta

Grundläggande fakta används korrekt.

Fakta används på ett relevant och korrekt sätt.

Fakta är relevant och analytiskt använt.

Formalia

Arbetet fyller de formella krav som ställdes.

 

För att få filen i wordformat istället: 

 

 

 

 Frågor ni kan ställa er för att få ordning på Generalförsamlingsfrågorna:

 

 

 

 

 

Guide till FN-rollspelet.

 

OM DU ÄR I PASS 1 I UTSKOTTET

DU BÖRJAR I DITT UTSKOTT

Måndagen 30 november

SEN GÅR DU TILL GA 2 KOLONIALA OFÖRÄTTER

På eftermiddagen tisdagen den 1 december  

OM DU ÄR I PASS 2 I UTSKOTTET DU BÖRJAR I GA 1 PANDEMIHANTERING Måndagen den 30 november börjar du i Generalförsamlingen

SEN GÅR DU TILL DITT UTSKOTT 

OBS På morgonen den 2 december börjar ditt utskott. 

 

Vilka papper ska du ha lämnat in? 

Du representerar ditt land. Du är alltså en delegat från ett land och du sitter i FN. Om ditt land ska kunna förhandla med andra länder så måste de kunna ta reda på vad ditt land tycker i den fråga som ska behandlas.  

ETT POLICY PAPER PER FRÅGA. Ni som land tycker ju en sak om det utskott du ska sitta i. Om en av er sitter pass 1 för UNEP och den andra i pass 2 för UNEP använder alltså samma Policy Paper. 

ETT POLICY PAPER PER GENERALFÖRSAMLING. 

LÄNK TILL POLICY PAPERS FRÅN 2019 SOM EXEMPEL.

 

 

 

 

Papper till FN-rollspelet

 

Utskottsguider 

UNSC Jemen

 

UNESCO Pressfrihet 

UNEP Bevarande av naturmiljö

ARKTISKA RÅDET Arktis 

SPECPOL 1 Sydkinesiska havet