Ni har blivit indelade i partier (Indelningen finns i Vklass eftersom den innehåller namnuppgifter):

1.    Sverigedemokraterna

2.    Kristdemokraterna

3.    Moderaterna

4.    Liberalerna

5.    Centerpartiet

6.    Miljöpartiet

7.    Socialdemokraterna

8.    Vänsterpartiet

 

Varje grupp ska hålla en kort presentation på max 10 minuter.

Ni ska i gruppen berätta för era klasskompisar:

a)    Vilken/vilka ideologier har ert parti sina rötter i? Hur märks det i partiets politik tycker ni?

b)    Vi har ju diskuterat ett antal begrepp på lektionerna, nämligen Jämställdhet, Rasism och Diskriminering. Hur tycker ditt parti att problemet ser ut i Sverige idag med dessa frågor?

c)    Vilka lösningar förespråkar ditt parti på dessa frågor?

I presentationen måste ni använda ett hjälpmedel typ powerpoint. Tänk på att ha stödorden antecknade där och försök att berätta fritt om er del. Om det är någon i gruppen som verkligen verkligen inte vill presentera inför klassen så prata med mig så kanske någon annan i gruppen kan ta den biten också?

 

Vill du ha instruktionerna i ett worddokument istället så klicka på den här raden.

 

Individ och identitet

Idag ska ni få bekanta er med ett antal begrepp som används när vi diskuterar dessa frågor. Ni ska använda boken sidorna 45-51 och frågorna 1-8 på sidan 60. 

 

Begrepp 

Utgå ifrån följande begrepp:

  • Rasism 
  • Främlingsfientlighet
  • Jämställdhet
  • Jämlikhet
  • Feminism
  • Diskriminering 

Notera fem ord som du kommer att tänka på kring vart och ett av begreppen