Prästerskapet

Ni är myndighetspersonerna, det är ni som står i predikstolen på söndagarna och berättar för folket vad som gäller. Skulle ni sätta er på tvären så skulle hela systemet falla samman. Ni är limmet som håller ihop bygget skulle man kunna säga. Ni är hyffsat många och har ett gott liv. Ert enda vapen är att ni är Moralens uttolkare. Det ni säger är omoraliskt är omoraliskt. Rätt spelat är det ett oerhört mäktigt kort. Problemet är att det krävs att någon annan håller med dig om att du har den här rätten och är beredd att backa upp dig med verkliga vapen och våld om det behövs, annars står du och skriker dig gul och blå.

Ni har några problem ni måste lösa:

  • Ni står mitt emellan bönderna och adeln. Ni behöver bådas stöd och får problem om de ställs emot varandra.
  • Bondeuppror eller att bönderna får för mycket självständighet och inflytande är ett hot mot er.
  • Så länge adeln respekterar er och inte ger efter för mycket till bönderna eller borgarna i städerna så har ni det bra.
  • Ni vill inte att stora förändringar och reformer ska genomföras. De riskerar att ändra samhällsordningen och skapa oordning i leden.
  • Kungamakten måste hållas borta från kyrkans skattkista. Det är otänkbart att kyrkan ska betala mer till regenten än vad de gör idag.

Ni kan gå lite olika vägar. Ett alternativ är att försöka stärka er makt nu när regenten och kungamakten står svagare än på länge. De moraliska argumenten stärks av att Gud uppenbarligen är vred på Riket. Ska ni öka makten måste ni öka kyrkans intäkter. Det gör ni genom att tvinga antingen bönder eller borgare att betala mer. Ni kan argumentera för regenten och få mer makt genom att betona att regenten styr ”av Guds nåde”. Alltså om ni säger att kyrkan står bakom en viss regent så stärker ni dess position.

Ett annat alternativ är att gå med bönderna och borgarna emot adeln och regenten. Det är farligare men om det lyckas så är det mer gynnsamt på längre sikt.

TEXTEN I PDF.