Grupparbete uppmärksammade händelser under efterkrigstiden.

Ni ska i grupper om 5 elever presentera en viss aspekt av den svenska efterkrigstiden. Ni ska utgå ifrån de P3 Dokumentär som nämns i er gruppbeskrivning men får så klart använda ytterligare material.  

Grupperna (5 st/grupp)

Grupp 1: Svenskar i Bosnienkriget & Kongokrisen (Tema: Svenskar i krig)

 

Grupp 2: Fallet Enbom & Stig Wennerström (Tema: Ryska spioner)

 

Grupp 3: Smuggelhärvan på nordkoreanska ambassaden & Spionfallet på kinesiska ambassaden (Tema: ambassaders aktiviteter i Sverige)

 

Grupp 4: DC 3:an & Baltutlämningen (Tema: Sovjet och östersjöområdet)

 

Grupp 5: Den svenska vietnamrörelsen & Operation Leo (Tema svensk vänsterrörelse.)

 

Grupp 6: Kidnappningsförsöket på Peter Wallenberg och Ubåt (Främmande länders verksamhet i Sverige)

 

Bonus som jag hoppas alla lyssnar på:

 

Instruktioner till uppgiften:

  • NI ska göra en hemsida. Instruktioner hur ni gör får du genom att klicka på den här raden.
  • På er hemsida ska ni länka till dokumentärerna. 
  • Er hemsida ska innehålla tre sidor minst:
    • En sida som beskriver vad era två dokumentärer handlar om i korta ordalag och lyfter fram de viktigaste händelserna 
    • En sida som jämför de två händelserna och visar på likheter och skillnader.
    • En sida som visar vilka konsekvenser händelsenrna fick för svensk historia. 

Tidsplanen hittar du i planeringen