Instruktioner grupparbetet N18D

Arbetsområden:

Problem i media

  • Kändisskapet och privatlivet.
  • Politiker och mediaberoendet. Lätta och snabba lösningar på svåra problem?
  • Övervakning och privatliv. Hur mycket information om oss vill vi ska spridas. Finns det risker med den utveckling vi ser idag?
  • SVT och statens inflytande. Vad finns det för för- och nackdelar med statligt finansierad media? Hur ser ägandestrukturen ut på annan media? Finns det problem med privatägd media?
  • Upphovsrätten kontra delningskultur. Hur ser framtiden ut där? Vilka problem och möjligheter ser ni? Har ni lösningar på dem?
  • Världsbilden och vår politiska uppfattning får vi från media, hur har framväxten av sociala media påverkat detta? Finns det möjligheter och problem för demokratin i detta?

Hemsida:

Den bör ha minst tre undersidor. En med en beskrivning av problemet idag med exempel på detta ur verkligheten – några illustrerande bra exempel. En problematiserande sida där man tar upp olika sidor av problematiken, för- och nackdelar, jämförelse med förr eller annat som man tycker är lämpligt. En tredje sida som diskuterar lösningar på problemet.

Man får göra fler undersidor så klart. Man får hemskt gärna länka och använda sig av videoklipp etc.

Muntlig presentation:

Presentationen ska beskriva problemet idag. Problematisera kring frågan och visa på t ex för- och nackdelar. Den ska avslutningsvis ge förslag på lösningar och en blick framåt. Tidsmässigt så bör den vara 15-20 min lång totalt.

Bedömningsgrunden kommer vara: 

 Osäker faktahantering

Obehandlad information

Grund analys

Säker faktahantering

Information har bearbetats 

Analys av fakta

Säker nyanserad faktahantering

Nyanserad information

Nyanserad analys av fakta

E C A

 

Medias makt

Vilken makt har media över politiska frågor. Vi benade ut begreppen med hjälp av en powerpoint som du laddar hem om du trycker på den här raden.

 

Vi ska börja med att titta lite på de regler som styr media.

Du hittar de pressetiska reglerna genom att klicka här

Efter att ha tittat på dem, bedöm hur en tidning som Sydsvenskan skulle göra med följande fall:

Uppgift 1.

En anonym källa ringer in till Sydsvenskan och säger att Kungen har synts hånglandes med en kvinna ute i Stockholms uteliv, och kvinnan var inte hans fru Silvia. Några andra bevis finns inte.

a) Ska tidningen trycka nyheten?

b) Vilka regler bryter man emot om man trycker nyheten?

c) Hade det varit någon skillnad om den anonyme tipsaren ringt in till Vänt i Häcken (också känd som Hänt i veckan)?

d) Hade det varit någon skillnad om en journalist hade sett det hela?

Uppgift 2.

En IS-terrorist rapporterar att USA-soldater har skjutit 15 kvinnor i en ren massavrättning. USA förnekar allt. Några suddiga bilder finns som bevis.

a) Hur ska Sydsvenskan rapportera nyheten?

b) Vilka regler ska Sydsvenskan följa här?

Uppgift 3.

USA rapporterar att de har bevis för att IS-terrorister har massavrättat 15 kvinnor. IS förnekar allt, några suddiga bilder finns som bevis.

a) Hur ska detta rapporteras i Sydsvenskan?

b) Gör du någon skillnad mellan uppgift 2 och 3? Varför? Varför inte?

Uppgift 4.

En 48-årig manlig samhällskunskapslärare på Katedralskolan i Lund är full på stan en fredag och arresteras av polisen för att han pinkat vid Botaniska trädgården i Lund.

a) Vilka uppgifter ska rapporteras, hur ska det rapporteras?

b) Vilka regler ska man följa?

Uppgift 5.

En elev ringer in till Sydsvenskan och säger med gråten i halsen att hennes tysklärare har hotat henne med stryk om hon inte kommer ihåg böjningen på starka verb till nästa lektion.

a) Ska Sydsvenskan skriva om detta?

b) Vad ska de skriva om de skriver om detta?

c) Vilka regler ska man följa?

Uppgift 6.

Du har fått reda på att en anställd vid skolan langar hembränt till skolans elever. Du anmäler detta till Sydsvenskan, som publicerar nyheten. Det visar sig dock vara helt fel.

a) Är du skyddad som uppgiftslämnare?

b) Enligt vilka regler?

c) Vad kan du göra om tidningen trycker ditt namn?

Uppgift 7.

Den kända populärmusikartisten Timbuktu har synts i Lund på en efterfest på Stortorget, höggradigt berusad krävde han under stort tumult att baren skulle öppnas så att han kunde få festa vidare.

a) Vad ska rapporteras?

b) Hade det varit någon skillnad om det var Lasse Berghagen?