Frågor till grundlagarna

Fråga 1

Vilka är de fyra grundlagarna och vad reglerar de? Vilken status har Riksdagsförodningen? 

Fråga 2

När blev Kungen lagstadgat av med makten?

Öppna länken till Regeringsformen.

Fråga 3

I ”1 Kap. Statsskickets grunder” anges grunden för vår demokrati.

1 § Definierar den svenska demokratin, hur?

Fråga 4

2 § Definierar alla människors lika värde, vad lägger den svenska staten i det begreppet?

Fråga 5

4 § definierar Riksdagens arbete, hur?

Fråga 6

2 Kap. ”Grundläggande fri- och rättigheter” listar våra medborgerliga rättigheter.

Underrubrikerna räknar upp de olika rättighetsområdena, vilka är det?

Fråga 7

3 Kap innehåller reglerna för Riksdagen. Läs igenom.

Fråga 8

5 Kap 8§ reglerar Kungens straffrihet, vad gäller?

Fråga 9

I 5 Kap så regleras Statschefen, står det något om Kungens rösträtt?

Öppna länken till Successionsordningen.

Fråga 10

  • § 4 Reglerar Kungafamiljens religiösa tillhörighet, får Victoria konvertera till katolicismen?

Fråga 11

  • § 5 Får Prinsessan Estelle på sin 18-årsdag sticka till Las Vegas och gifta sig med flickvän?

Fråga 12

  • § 7 Får Victoria sticka till Köpenhamn en helg utan att Pappa Kungen godkänner det?

Tryckfrihetsförordningen

Fråga 13

Hur gammal är den svenska Tryckfrihetsförordningen?

Fråga 14

Vad innebär Offentlighetsprincipen?

Fråga 15

I 1 Kap. 14 § Regleras barnpornografi. Vad gäller?

Fråga 16

I 7 Kap regleras de andra tryckfrihetsbrotten, bl a 6 § Hets mot folkgrupp. Är det förbjudet att vara nazist? Vad är det förbjudet att göra?

Fråga 17

Vilka är de andra tryckfrihetsbrotten?

 

Yttrandefrihetsgrundlagen

Fråga 18

Vilka medier styr den?

Fråga 19

5 Kap 1 § reglerar yttrandefrihetsbrott, skiljer de sig från tryckfrihetsbrotten?

Instuderingsfrågor Riksdag och Regering

Ni ska läsa i kapitlet som handlar om Sveriges statsskick, Delarna är Riksdagen och Regeringen, i den upplaga jag har är det sidan 70 till sidan 81. 

Frågorna som ska besvaras är på sidan 92-93 och det är frågorna 8-29 ni ska besvara. 

Sveriges styrelseskick 

Vi började med att titta på och fylla i ett papper som visar arbetsfördelningen mellan Riksdag, Regering och Statschef. Det kan du hitta genom att klicka här.

Sen gick jag igenom Riksdagens och Regeringens arbete med hjälp av den här powerpointen. Klicka här för att hämta hem den

Videoinspelning av powerpointen

Här finns en videoinspelning som dock är från 2018 så siffrorna över mandatfördelningen stämmer inte. Å andra sidan så är det förbjudet att lära sig hur många mandat de olika partierna fick i valet, så den duger fortfarande.