Instuderingsfrågor i boken

Ni arbetade med boken under en lektion. För er andra så använder vi Reflex.

Sidorna

427 - 431 Om aktörer

432 - 435 Om FN

439 - 443 Om Krig

445 - 447 Om Krigets lagar

Ni ska hoppa över de gröna faktarutorna, de är fördjupningar till SH 2 och SH 3. 

Frågorna

På sidan 458 hittar ni frågorna. 

Ni skulle besvara fråga 1 - 7 och 13 - 17 

Vad kommer på provet?

till provet IRSH1

Allt material som ligger här på adjunkten på er SH-sida är material till provet. 

De instuderingsfrågor och frågor till materialet som ni fått under lektionerna är ju viktiga. 

Om du tittar i planeringen så ser du vad vi jobbat med under perioden fram till provet. 

Vi har följt den här röda tråden:

Vi började med att titta på de mänskliga rättigheterna och FN. Ni behöver så klart inte kunna rabbla alla de mäsnkliga rättigheterna. Jag gick igenom hur FN är organiserat och vad de olika delarna av FN fyller för funktion. Vi tittade extra noga på Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet. 

Vi tittade också på olika aktörer på den internationella scenen och diskuterade kring vad en stat är för något. 

Ni arbetade med Krig och Krigets lagar genom att lösa instuderingsfrågor. 

Den sista delen som vi håller på med just nu är lite om Sveriges utrikespolitik. De frågor ni har under Utrikesministerns tal är en bra guide till vad man kan tänkas behöva kunna om den delen till provet. 

Ni kommer göra provet i Inspera - så ha med en laddad dator som kan hantera Safe Browser. Har ni inte gjort Insperaprov innan så säg till så visar jag på lektionen. 

 

Sveriges utrikespolitik

Vid årsskiftet så höll Sveriges (dåvarande) utrikesminister Margot Wallström ett tal i vilket hon la upp linjerna för vår utrikespolitik under det kommande året. 

Se talet här:

 

Du kan läsa talet på Utrikesdepartementets hemsida genom att klicka här.

Frågor till talet

 1. Hur vill Sverige stödja demokratiutvecklingen i världen?
 2.  Vad vill Sverige göra för klimatförändringarna?
 3. Hur ser Regeringen på Alliansfriheten?
 4. Hur påverkar vårt medlemskap i EU alliansfriheten?
 5.  Hur vill Regeringen hantera Ryssland? 
 6. Ses Ryssland som ett hot?
 7. Vad anser du om Sveriges utrikespolitik? Ska vi vara tuffare mot någon? Gör Wallström några fel enligt dig?

 

 

Presentation av FN

 

AMZN 2016 10 31 19 49 04

 

FN:s organisation

FN bildades efter andra världskriget för att förhindra mellanstatliga konflikter och brott emot de mänskliga rättigheterna. Det är alltså en organisation som arbetar mellanstatligt och mot just stater. 

FN arbetar genom olika organ och råd. Dess stora församling heter Generalförsamlingen och är bara rådgörande för stater. Viktigast är Säkerhetsrådet (rummet som jag har tagit en selfie i på bilden ovan :-) ).

Alla stater är suveräna och kan därför inte tvingas att göra något, den enda i FN kan häva suveränitetsprincipen är Säkerhetsrådet. 

 

 

 

 

 

 

FN bildades efter andra världskriget för att förhindra ett nytt världskrig och ett nytt folkmord likt Förintelsen. Vi använde den här presentationen på lektionen

Diskussionsövning FN:s problem

Först delar jag in er i fyra grupper. Ni ska diskutera och samla fakt och argument kring er fråga

Var grupp ska få ett problem först.

 1. FN som världspolis. Borde inte FN få större makt att straffa länder som inte följer de mänskliga rättigheterna? Vilka argument för och emot kan ni komma på? Tänk på sådana saker som kostnader och vem som ska ställa upp med soldater, hur övervakning att stater förljer beslut ska fungera? 
 2. VETO-rätten i Säkerhetsrådet, hur smart är den egentligen? Vilka argument kan ni hitta för och emot att den ska vara kvar? Vilka stater ska vara permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet? Ska vi ha fler permanenta medlemmar? Byta ut några?
 3. FN bildades som en mellanstatlig organisation där statens inre angelägenheter inte ska lösas av FN men idag är många konflikter inte mellan stater utan förföljelse av minoriteter och inbördeskrig. Hur ska FN anpassas efter dessa förutsättningar.
 4. Agenda 2030 är ett nyckeldokument för FN:s arbete under de nästa tio åren. Bland annat så ingår åtgärder för att mildra klimathotet i detta dokument. Hur ska ett mellanstatligt FN utan egentlig makt lyckas driva igenom dessa viktiga punkter?

Ni får 30 minuter på er.

Nu ska ni sätta er fyra och fyra.

En från grupp 1, 2, 3 och 4 sätter sig runt ett bord. 

Den från grupp 1 börjar med att berätta för de tre andra vad de kommit fram till och hur de diskuterat och vilka argument de kommit fram till. Ni andra kan ställa frågor. Sen berättar den som satt i grupp 2, sen 3 och sist 4. 

Ni får ca 20 minuter på er 

Sen avslutar vi med en helklassdiskussion ca 20 minuter