Presentation av kursen SH3

Ni kan nå Skolverkets kunskapskrav och kursbeskrivning genom att klicka här

Jag gjorde en (förhoppningsvis) kort presentation av kursen, den hittar du här