Jag använder mig av dessa böcker främst under Geopolitik-avsnittet:

IMG 0852

 

Frågor till texten 

  1. Författaren inleder med en summering av 1900-talet. Var det ett förutsägbart århundrande enligt dig?
  2. Hur har världen förändrats under 1900-talet? Vilka stora skiften har skett?
  3. Varför menar författaren att 2000-talet kommer att vara USA:s århundrade?
  4. Vilka stater kommer att utmana USA?
  5. Hur kommer befolkningsutvecklingen och tekniken påverka de nästa hundra åren?