Borgarna i städerna

Krigen har inneburit att handeln på Östersjön och ner på kontinenten har försvårats. Ni vill ha fred nu. Ni vill att regenten ska satsa på att reformera ekonomin och satsa på bergsbruk, skogsbruk och annan begynnande industri. Vapenindustrin är viktig också. Textilier är en annan vara som det finns pengar att tjäna i. Adeln är egentligen er största fiende. De sitter på stora gods och rikedomar och de pengarna skulle ni vilja ha för att kunna investera i tillverkning av varor som ni kan sälja. Adeln är också alltid sugen på att försöka beskatta er i städerna och få inflytande över handeln. Bönderna vill ni ska vara lugna och snälla så ni kan utnyttja dem som arbetskraft och sälja varor till dem. Är bönderna för fattiga så handlar de inte av er. Ni behöver kungamaktens skydd mot adeln. Ingen annan kan garantera att adeln inte snor åt sig era handelsprivilegium. Prästerskapet har ni ingen egentlig uppfattning om.

Ni måste bevaka så att adeln inte får för stort inflytande över Riket. Ni vill ha en regent som stärker ekonomin, arbetar för fred och står emot adeln samtidigt som bönder hålls på plats i samhället.

TEXTEN SOM PDF.

Adeln

Stora delar av adeln är ganska nöjda med att Karl XII stupade vid så unga år och inte efterlämnade en arvinge. Det innebär nämligen att det finns en lucka för er att fylla nu igen. Nu finns det en möjlighet för er i adeln att ta tillbaka en del av den makt som tagits ifrån under främst 1600-talet.

Ni har några problem ni måste lösa dock:

 • Ni behöver en allierad mot Kungamakten men ingen gillar er speciellt mycket.
 • Ni är beroende av Kungamakten för att få ha kvar era privilegier. Ni behöver regentens skydd mot borgare i städerna som tycker att ni ska betala skatt precis som de gör och mot bönder som tycker ni lever på deras arbete och deras pengar.
 • Men det är borgarna i städerna som har idéerna och metoderna för att få ekonomin på fötter igen.
 • Er hållhake på regenten är att det är ni som står för officersklassen i armén. Utan er så faller armén samman. Det vet regenten.

Ni har några vägar att välja mellan. Å ena sidan kan ni välja att utmana kungamakten och kräva makt tillbaka. Då måste ni ha en allierad. Den mest troliga att hjälpa er är Prästerskapet men de är en ganska mesig allierad. Nej, ska du lyckas så måste du framställa dig som en reformvillig borgare som vill reformera ekonomin och få slut på krigen. Tillsammans med borgarskapet kan du rycka makten ur regentens händer. Borgarna gillar dock inte dig alls och priset för att få över dem på din sida kan bli högt.

Den andra vägen du kan gå är att få regenten att dela makten med dig. Argumenten du använder är då att du är ryggraden i armén och att armén behövs i samhället. Du måste skramla med lite vapen helt enkelt och få den fjöntige regenten att fatta vem som bestämmer. Kan du hota med lite yttre fiender, t ex ett litet krig mot någon stat som vi kan besegra så är det perfekt. Borgare måste hållas borta från makten om detta ska lyckas. De vill spara på armén och satsa på andra delar av ekonomin istället. För att detta ska lyckas behöver du övertyga prästerna att de ska sluta upp bakom Kungamakten och dig.

TEXTEN I PDF.

Kungamakten

Du har ett par problem du måste lösa:

 • Folket är krigstrött
 • Dina fiender, främst Ryssland är inte besegrade.
 • Du har inga pengar och har stora skulder efter krigen.
 • All produktion i landet har behövts till militären. Borgarna är de som kan hjälpa dig att reformera ekonmin.
 • Adeln är ryggraden i din armé. Har du ingen armé är du Dödens lammunge.

Du några möjliga vägar att gå.

Ett är att vara en hård enväldig regent. Behåll enväldet och bestäm allt själv. För att det ska fungera måste du få Adel eller Bönder på din sida. Borgarna i städerna har för dåligt med pengar och är för få för att du ska kunna lita på dem. Med all makt kommer allt ansvar. Om det går åt fanders är det ditt huvud som rullar...

En annan väg du kan gå är att släppa makten och därmed ansvaret till någon annan. Ge makt åt en av grupperna i samhället. Din enklaste samarbetspartner är Adeln. Ge makt åt ett Riksråd bestående av ett antal adelsmän.

TEXTEN I PDF.

Genomgångarna av regenterna 

Jag utgår ifrån den här powerpointen.

Hermans Historia hittar ni på oppetarkiv.se och vi såg avsnittet om Karl XII, som ni kan ser genom att klicka här

Videon om Slaget vid Lund

 

Svenska slag 1.5 "Dödens dag" from Slinger Bult on Vimeo.

 

Ni ska lyssna på en av dessa dokumentärer

P3 Dokumentär uppmärksammar intressanta händelser under modern tid. Ofta är det händelser som alla pratade om och som lämnat spår i människors medvetande. Alla vi som levde när Palme mördades har ju så klart ett minne av den händelsen och har präglats av den. 

Frågor till den 29 maj 

 • Vad handlar er dokumentär om, berätta några minuter om den? 
 • Hur påverkades Sveriges historia av händelsen?
 • Kan enskilda händelser skapa historia?

Lista över dokumentärer:

Kidnappningsförsöket på Peter Wallenberg

DC 3:an

Baltutlämningnen

Svenska Vietnamrörelsen

Stig Wennerström

Haijby

Tjernobyl

Palmemordet

Verklighetens Lilja 4-ever

Vipeholmsexperimenten

Kongo

Smuggelhärvan på Nordkoreanska ambassaden

Operation Leo och Västtyska ambassaden

Egyptieravisningen

Raoul Wallenberg

De finska krigsbarnen

Flyktingbåtarna till Gotland på 1990-talet

Subcategories