Möjlig kompletteringsuppgift för er som uteblev från seminariet. (Klicka här).