När ska ni ha era seminarium? 

Tisdagen 19 mars 

kl 09.50 - 10.10 Viviannes grupp

Kl 10.10 - 10.30 Ledig än så länge

KL 10.30 - 10.50 Ledig än så länge

 

Torsdagen 21 mars

kl 13.45 - 14.05 Sofia D etc 

kl 14.05 - 14.25 Elisabeth etc

Kl 14.25 - 14.45 Gustaf etc 

Kl 14.45 - 15.05 Ledig än så länge

 

Tisdagen 26 mars

kl 09.50 - 10.10 Hannah H etc

kl 10.10 - 10.30 Michelle etc

 

NI som inte skrivit upp er på listan kontakta mig med tid så fort som möjligt med önskemål om 19 eller 21 mars. 

 

Vad bedöms?

Jag kommer bedöma fakta och analys av lösning. Är det trovärdiga fakta? Har urval gjorts av relevanta fakta? Är lösningen relevant? Är den analytiskt framtagen, alltså tar den upp olika aspekter av problemet och kommer fram till en trovärdig lösning? 

Ni får ha med er ert material till seminariet. Det är ert scenario och er lösning jag bedömmer, inte om ni kan memorera allt ni pratat om de senaste lektionerna. Det är alltså helt ok att titta i sina papper innan man svarar på mina frågor. 

 

 

 

Scenarier Gängkriminalitet.

Ni ska i grupper om 4-5 skapa ett scenario och utarbeta en lösning på ert scenario.

Hur ska ni göra när ni ska skapa ert scenario kring gängkriminalitet?

 • Ni behöver en huvudkaraktär.
  • Man eller kvinna?
  • Ålder?
  • Bostad, arbete, gift, barn osv? Livssituation helt enkelt
 • Hur ser brottsregistret ut?
  • Vad har personen gjort sig skyldig till tidigare?
  • Finns det missbruk, övergrepp eller annat i bagaget?
 • Vilket brott begår er karaktär?
 • Vilket straff ska utdömas enligt Brottsbalken?

När ni har skapat ert scenario så ska ni försöka hitta en så bra lösning som möjligt för er karaktär. Det ska ni göra utifrån ett antal olika funktioner i samhället:

 • Socialförvaltningen i kommunen. Vad kan de göra för att hjälpa? Hur ska de prioritera sina åtgärder? Vilka steg ska först vara lösta innan nästa tas? (Om det till exempel är en hemlös heroinist så är kanske missbruket det första att lösa.)
 • Polisen. Vad ska Polisen göra?
 • Vad ska Domstolen tänka på i domen? Finns det förmildrande omständigheter?
 • Vad ska Kriminalvården göra för att hjälpa?
 • Vad kunde ha gjorts för att förhindra att er huvudkaraktär hamnade i gängkriminalitet?
 • Hur ska ni göra för att den här individen om 5 år ska vara fri från gängkriminalitet?

Vi ska diskutera detta i seminarieform. Seminarier blir tisdagen den 18 och torsdagen den 20 mars. 

Länkar 

Brottsförebyggande rådet har släppt en rapport som du når här. Klicka här för att komma till rapporten

KRIS - Kriminellas rätt i samhället, driver en sida som heter Vägen ut. Klicka här för att komma till sidan

 

Vad behöver ni ha koll på till det lilla insperatestet? 

Vi tittade på brottsbalken: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700

Här behöver ni ha koll på vad som menas med uppsåt. Ni behöver ha koll på att det finns grader av ett brott - alltså vad ringa brott skiljer ifrån ett grovt brott. Vilka straff har vi i Sverige? Vad innebär livstid? Ni behöver också ha koll på hur vi dömer vid flera brott. Alltså om jag misshandlar, mördar och stjäl en bil så läggs inte fängelsedomarna på varandra.

Sen tittade vi på den svenska rättsapparaten:

 1. Vilka är de olika instanserna i ett civilrättsligt mål?
 2. Lär dig skillnaden på gripa, anhålla och häkta.
 3. Huvudstrukturen i en rättegång med åklagaren som börjar ska du också ha koll på. 

Det ska vara det hela. Syftet är att kolla så att ni klarar "medborgarkunskapskraven" i ämnet. Jag ska vara snäll när jag formulerar frågorna och räknar med att alla ska ha alla rätt på testet. 

 

Det svenska rättsväsendet.

I det här avsnittet går vi igenom hur det svenska domstolsväsendet är uppbyggt. Vi tittar på olika domstolar och olika lagområden. Vi tittar sen på hur det går till vid ett brott och vad polis, åklagare och domstol gör.

Här hittar du powerpointen. 

Orsaker och lösningar på den ökande gängkriminaliteten i Sverige.

I Sveriges Radios P1 gick i fredags ett avsnitt av Konflikt som tar upp frågor om Cannabis och dess roll i den ökade gängkriminaliteten i Sverige under de senaste åren. 

Lyssna på avsnittet här:

 

 Frågor:

Vilka orsaker till det ökade våldet tar programmet upp?

Hur ser Polisen på orsakerna? 

Vilka olika lösningar diskuteras? 

Hur central är handeln med cannabis?

Problematisera kring legaliseringen av cannabis.