Vad behöver ni ha koll på till det lilla insperatestet? 

Vi tittade på brottsbalken: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700

Här behöver ni ha koll på vad som menas med uppsåt. Ni behöver ha koll på att det finns grader av ett brott - alltså vad ringa brott skiljer ifrån ett grovt brott. Vilka straff har vi i Sverige? Vad innebär livstid? Ni behöver också ha koll på hur vi dömer vid flera brott. Alltså om jag misshandlar, mördar och stjäl en bil så läggs inte fängelsedomarna på varandra.

Sen tittade vi på den svenska rättsapparaten:

  1. Vilka är de olika instanserna i ett civilrättsligt mål?
  2. Lär dig skillnaden på gripa, anhålla och häkta.
  3. Huvudstrukturen i en rättegång med åklagaren som börjar ska du också ha koll på. 

Det ska vara det hela. Syftet är att kolla så att ni klarar "medborgarkunskapskraven" i ämnet. Jag ska vara snäll när jag formulerar frågorna och räknar med att alla ska ha alla rätt på testet. 

 

Det svenska rättsväsendet.

I det här avsnittet går vi igenom hur det svenska domstolsväsendet är uppbyggt. Vi tittar på olika domstolar och olika lagområden. Vi tittar sen på hur det går till vid ett brott och vad polis, åklagare och domstol gör.

Här hittar du powerpointen. 

Orsaker och lösningar på den ökande gängkriminaliteten i Sverige.

I Sveriges Radios P1 gick i fredags ett avsnitt av Konflikt som tar upp frågor om Cannabis och dess roll i den ökade gängkriminaliteten i Sverige under de senaste åren. 

Lyssna på avsnittet här:

 

 Frågor:

Vilka orsaker till det ökade våldet tar programmet upp?

Hur ser Polisen på orsakerna? 

Vilka olika lösningar diskuteras? 

Hur central är handeln med cannabis?

Problematisera kring legaliseringen av cannabis.