Instuderingsfrågor till filmen:

 • På vilka sätt hade EU kunnat agera annorlunda när hundratusentals migranter sökte skydd i Europa? Vad hade det i så fall kunnat få för konsekvenser?
 • På vilket sätt illustreras ministerrådets makt i filmen?
 • Hur illustreras EU:s makt i filmen?
 • Tror du att händelserna i filmen kan ses som en grogrund för högerpopulistiska partier i Europa? Varför i så fall?

 

Materialet tisdagen 7 maj

Genomgången av EU:s beslutsgång:

Klicka här för att få powerpointen.

Häftet från Riksdagen:

Länk till häftet om EU

Instuderingsfrågorna till häftet:

Länk till worddokumentet.

 1. Vilka uppgifter har:
  1. Kommissionen
  2. EU-parlamentet
  3. Ministerrådet
 2. Vad är det som avgör vilka ministrar som sitter i ministerrådet?
 3. Vad innebär exklusiv respektive delad befogenhet?
 4. Vad innebär det att ministerrådet ofta fattar beslut genom konsensus och varför fattas beslut oftast på det sättet?
 5. Beskriv händelseförloppet när förslag blir till lag i EU!
 6. Vad är europeiska centralbankens huvudmål?
 7. Vad är ett EU-fördrag?
 8. Vilka mål och grundtankar är EU baserade på?
 9. Vad är skillnaden på en förordning och ett direktiv från EU?
 10. Vilka är ”de ursprungliga” EU-länderna?