Material som David använder i EU-valet:

Klicka här och ladda hem wordfilen med Davids planering.

Klicka här för att ladda hem presentationen i powerpoint.

Texter medias roll i val

Text 1 

Text 2

Frågor till dessa

Frågor till texten wordformat.

Moment 2 o 3

Länk till Powerpointen.

Sammanfattning och instuderingsfrågor

Länk till sammanfattning och instuderingsfrågor.