Medias makt

Vilken makt har media över politiska frågor. Vi benade ut begreppen med hjälp av en powerpoint som du laddar hem om du trycker på den här raden.

 

Vi ska börja med att titta lite på de regler som styr media.

Du hittar de pressetiska reglerna genom att klicka här

Efter att ha tittat på dem, bedöm hur en tidning som Sydsvenskan skulle göra med följande fall:

Uppgift 1.

En anonym källa ringer in till Sydsvenskan och säger att Kungen har synts hånglandes med en kvinna ute i Stockholms uteliv, och kvinnan var inte hans fru Silvia. Några andra bevis finns inte.

a) Ska tidningen trycka nyheten?

b) Vilka regler bryter man emot om man trycker nyheten?

c) Hade det varit någon skillnad om den anonyme tipsaren ringt in till Vänt i Häcken (också känd som Hänt i veckan)?

d) Hade det varit någon skillnad om en journalist hade sett det hela?

Uppgift 2.

En IS-terrorist rapporterar att USA-soldater har skjutit 15 kvinnor i en ren massavrättning. USA förnekar allt. Några suddiga bilder finns som bevis.

a) Hur ska Sydsvenskan rapportera nyheten?

b) Vilka regler ska Sydsvenskan följa här?

Uppgift 3.

USA rapporterar att de har bevis för att IS-terrorister har massavrättat 15 kvinnor. IS förnekar allt, några suddiga bilder finns som bevis.

a) Hur ska detta rapporteras i Sydsvenskan?

b) Gör du någon skillnad mellan uppgift 2 och 3? Varför? Varför inte?

Uppgift 4.

En 48-årig manlig samhällskunskapslärare på Katedralskolan i Lund är full på stan en fredag och arresteras av polisen för att han pinkat vid Botaniska trädgården i Lund.

a) Vilka uppgifter ska rapporteras, hur ska det rapporteras?

b) Vilka regler ska man följa?

Uppgift 5.

En elev ringer in till Sydsvenskan och säger med gråten i halsen att hennes tysklärare har hotat henne med stryk om hon inte kommer ihåg böjningen på starka verb till nästa lektion.

a) Ska Sydsvenskan skriva om detta?

b) Vad ska de skriva om de skriver om detta?

c) Vilka regler ska man följa?

Uppgift 6.

Du har fått reda på att en anställd vid skolan langar hembränt till skolans elever. Du anmäler detta till Sydsvenskan, som publicerar nyheten. Det visar sig dock vara helt fel.

a) Är du skyddad som uppgiftslämnare?

b) Enligt vilka regler?

c) Vad kan du göra om tidningen trycker ditt namn?

Uppgift 7.

Den kända populärmusikartisten Timbuktu har synts i Lund på en efterfest på Stortorget, höggradigt berusad krävde han under stort tumult att baren skulle öppnas så att han kunde få festa vidare.

a) Vad ska rapporteras?

b) Hade det varit någon skillnad om det var Lasse Berghagen?

Följande sidor är inlämnade:

Och de som kom för sent:

.

.

.

Frågor till sidorna

 1. Varför blev det så stor spridning, kan ni se likheter med er egen sida?
 2. Varför blir vissa konspirationsteorier virala? 
 3. Har du några knep att ta till för att avslöja lögner på nätet? ge några exempel.

 

Ni ska avslöja sanningen bakom någon av alla de nyheter som sprids i sociala medier. 

Hade det inte varit kul att göra lite riktig nytta? Använda de kunskaper och den insikt som ni har nått i ert område nu? 

Tänkte väl det! 

Uppgiften nu blir att skapa en hemsida kring en av alla de konspirationsteorier, halvsanningar och rena lögner som sprids på sociala medier. Vi ska använda Google Sites och jag ska berätta hur ni ska göra. 

Uppgiften ni har framför er.

Ni ska fortsätta arbeta i grupper om fem.

 • Välj ett tema på er site, t ex "Vi ska granska myter kring Månlandningen". Leta reda på "nyheter" som fått stor spridning i sociala medier kring ert tema. Presentera dem på er hemsida. Ni har stort frihet här att välja nyheter och utforma sidan efter eget intresse. 
 • Analysera varför det blev så stor spridning. Redovisa era svar på hemsidan.
 • Har era nyheter inom ert tema några gemensamma drag? Finns det något gemensamt sätt att framställa falska nyheter som kan hjälpa läsaren att avslöja den.

Er site består av minst tre oilka sidor alltså. Tänk på att använda alla de möjligheter som hemsideformatet erbjuder. 

En mycket bra site att utgå ifrån är Metros Viralgranskaren som du kommer till genom att klicka här

När ni ska granska källor och resonera kring varför falska nyheter sprids på nätet så kan ni utgå ifrån Statens Mediaråd (länk) t ex. Ett annat ställe med bra handfasta tips är Mediekompass.se (länk).

Vi jobbar på lektionstid med detta och är färdiga att presentera våra hemsidor den 7 mars på lektionen. 

Här har ni min bedömningsgrund:

Förmåga  E  C  A
 Faktaurval 

Osäkert urval.

Vag koppling mellan nyheterna. Inget tema

Vag relevans

 Viss säkerhet i urvalet. 

Viss koppling mellan nyheterna. Tema finns.

Viss relevans.

Absolut säkerhet i urvalet. 

Absolut koppling mellan nyheterna kring ett tema.

Absolut relevans, de valda nyheterna hänger ihop. 

 Analys

Vag osäker analys av orsak till spridning. 

Vag slutsats av gemensamma drag.

Redogör för några relevanta orsaker till spridning. 

Slutsats om gemensamma drag redovisas. 

Analys genom jämförande, användande av vetenskapliga teorier och begrepp för att visa på orsaker till spridning.

Slutsats analyseras fram genom användandet av teorier och begrepp.

 

Hur gör man en hemsida i Google Sites?

Börja med att gå till Sites. Du kommer dit om du klickar här.

Om du inte lyckas skapa en ny site så finns det hjälp att få av Gåggel genom att klicka här.

Välj nya Sites som bilden nedan visar:

 skapa sites rätt

Du ska nu ha fått upp en sida som ser ut så här:

hela sidan

 1. Ge Siten ett klatschigt namn.
 2. Titel på just den här sidan. Första sidan ska ha en titel som sammanfattar arbetet/sidan
 3. Här kan du lägga textrutor, bilder, videor osv.
 4. Här lägger du en bild eller en video.
 5. Här styr du vad du vill lägga till eller om du vill ändra design på hela sidan.
 6. Här styr du layouten på just den delen av sidan. Om du vill ha en bakgrundsbild t ex så ändrar du det här.

Lägga till en sida gör du så här:

lägga till sida

Ett smart sätt att få struktur på sidan är att använda de färdiga layoutmallarna som du hittar så här:

skapa sidan

 1. Infoga. Här hittar du vad du kan lägga in på sidan.
 2. Här hittar du layoutmallarna. Använd dem så du får struktur på sidan. En rörig hemsida är blahablaha. 
 3. Testa dig fram och använd lite olika saker från menyn här
 4. och här.

Så nu kan du göra en hemsida :-) 

 

Nyhetens väg till dig

Innan du ens har fått en nyhet så har den passerat en massa filter. Eftersom att media påverkar din omvärldsbild och därmed din åsikt om saker och ting så är detta viktigt.

Powerpointen hittar du här.