Plan över resten av kursen N18D.

13

25 mars

 Andra världskriget

29

 Andra Världskriget

17

22 apr

Helg

26

 Börja med Kalla kriget 

18

29 apr

Ni får arbeta med era redovisningar

3

Ni får arbeta med era redovisningar

 

 

19

6 maj

Ni får arbeta med era redovisningar

10

Ni får arbeta med era redovisningar

 

 

20

13 maj

Arbetar färdigt på lektionen med sidan.

17

Ni sitter på valfri plats och tittar på de andras hemsidornär jag är i Berlin

21

20 maj

Vi använder era sidor i sammanfattningen av Kalla Kriget

24

EU-skolval Sammanfattning av Kalla kriget.

22

27 maj

D: Prövn.*,Rättn.d

31

Lov

 

23

3 juni

 Betyg / reserv 

7

Lov

 

24

10 juni

 

14

A-dag,Betyg å1,2 

 

Ä.k.,Samv.