Dokumentären Den hemlige Lenin

Del 1

 

 

Del 2

 

 

Del 3 

 

 

Frågor till dokumentären:

 • Hur blir Lenin yrkesrevolutionär? 
 • Varför flyr han Ryssland och lever i exil? 
 • Hur får Lenin hjälp av Tyskland att ta makten i Ryssland?
 • Hur påbörjar Lenin det våldsamma blodiga samhälle som sen Stalin tar över? 

 

 

 

 

 

Ryska revolutionen

... som egentligen var tre revolutioner, eller rättare sagt, två revolutioner och en statskupp. Vi börjar med att titta på revolutionen 1905, där den utlösande orsaken blev en förlust emot Japan i ett krig. Tsar Nicholas II gick med på att låta ett parlament finnas och vara med i besluten. Men han skrev aldrig någon grundlag och han behöll förslagsrätten. Efter att Stolypin skjuts 1911 så avslutas definitivt reformarbetet i Ryssland. 

1917 i februari är det dags igen, den här gången är det första världskriget som blir en för stor ansträngning för det ryska samhället. Ett plötsligt väderomslag i februari utlöser protesterna och när militären vägrar att lyda Tsarens order så abdikerar han under tumultartade former. En provosorisk regering bildas och samtidigt bildas revolutionära Sovjeter. Kampen mellan den provosoriska regeringen och dessa sovjeter fortgår under hela våren och sommaren. Lenin anländer insmugglad av Tyskland i april 1917. Hans mål är en revolution ledd av honom. 

I oktober genomför Lenin och hans kamrater en statskupp.

 

 

 

Frågor till Ryska revolutionen:

 1. Vilka är de tre "revolutionerna" som inkluderas i begreppet Ryska revolutionen?
 2. Varför utbryter det ett uppror emot Tsaren 1905?
 3. Hur löser Tsaren det 1905?
 4. Vilka brister har den lösningen? 
 5. Från vilken samhällsgrupp kom de flesta revolutionärerna i Ryssland? 
 6. Varför utbröt det en revolution i februari 1917? 
 7. Varför avsade sig Tsaren tronen? (Varför abdikerade han?) 
 8. Vad gick Lenins aprilteser ut på? (Vad lovade han när han kom till St Petersburg i april 1917?)
 9. Varför kallar jag Oktoberrevolutionen för en statskupp och inte en revolution? 
 10. Hur kan du argumentera för att det var Lenin som började den terror mot befolkningen som sen Stalin kommer bli mest förknippad med? 
 11. Vad betyder tvångskollektivisering? 
 12. Vad var NEP? Varför genomfördes den? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenins tal - Aprilteserna

Dramatisering av Lenins tal 

Efter att Lenin anlänt från Schweiz med tåg så höll han välbesökta tal runt om i S:t Petersburg (som bytt namn till Petrograd) där han förklarade vad han ville förändra i Ryssland. Videon är en dramatisering av  Lenins tal från en tv-serie som heter Young Indy (den kan klart rekomenderas om man vill se en dramatisering av större händelser under 1900-talet.) 

Lyssna på talet och besvara följande frågor:

1. Lovar Lenin att införa demokrati?

2. Vad menar Lenin med Fred, Bröd, Land? 

3. Är Lenin öppen för att samarbeta med Kerenskij och den provisoriska regeringen? 

4. Vad ska hända med Staten i Lenins framtida kommunistiska samhälle?

5. Vad är det som hotar Lenins idealsamhälle och alltså måste bekämpas innan detta samhälle kan skapas?

6. Om du hade hört detta tal utan att veta vad som skulle hända, kan du då förstå Krigskommunismen och den förföljelse som Lenin drog igång? 

Videon:

 

 

 

 

 

 

 

Ni ska titta på dokumentärer idag

Ni ska titta på två dokumentärer inför torsdagens historielektion. Det är Den hemlige Lenin och Folkets århundrande 1917. 

Båda finns länkande på den här sidan