Ideologiernas historiska rötter och utveckling under 1900-talet.

De tre grundideologierna är Liberalism, Konservatism och Socialism. Liberalismen har rötterna i Franska revolutionen och upplysningstanken att individen har rättigheter emot staten. Konservatismen kom som en reaktion på liberalismen och de snabba förändringar som skedde i samband med revolutionen. Socialismen föds i industrialismens framfart i Europa.

 

Videofilen:

 

Ideologierna utvecklas över tiden och får en modernare tappning idag. Ny- och social-inriktningarna är typiska sådana förändringar ideologierna genomgått. Du kan se mindmupen här nedan:

 

Klicka här för att se den bättre