1800-talets största politiska händelser.

Det händer så klart en faslig massa under 1800-talet och vi hinner inte gå igenom allt. Vi skyndar fort fram mot det första världskriget men behöver några händelser med oss på resan. I powerpointen nedan så börjar vi med den franska revolutionen, den leder till att de enväldiga kungarna får konkurrens om makten och vi får modernare mer demokratiska regeringar på sina ställen i Europa. Den leder också till att folkvälde och revoltion blir något som vissa i samhället fruktar. Revolutionen avslutas med att Napoleon utropar sig till Kejsare 1804. Hans erövring av Europa leder till att stormakterna under Wienkongressen 1815 beslutar sig för att försöka balansera maktstrukturen i Europa. Detta nya maktbalanssystem håller fram till Tyskland enas 1871. 

Den industriella revolutionen påverkar alla sidor av människans liv och gör att 1800-talet är det århundrande då vi kan börja tala om moderna stater. Det långa 1800-talet avslutas med det första världskrigets utbrott 1914.

Powerpointen hittar du här: