Samhällsekonomigenomgångar.

Vi började med att titta på Inflation. Det är viktigast att ni förstår vad inflation är för något, hur den uppstår och hur den kan bekämpas. Videon är en genomgång av samma saker som vi gjorde på tavlan.

 

Efter att vi gått igenom inflation så pratade vi om räntan och hur den påverkar konsumtionen och därmed inflationen. Viktigast är att du förstår hur räntan kan kontrollera inflationen. 

 

Efter att vi pratat om räntan så pratade vi om Valuta och växelkurs. Viktigast är att du förstår skillnaden på Svag och Stark valuta och hur de påverkar import och export. 

 

Upplösningen på dramat kom i den smått överraskande Konjunkturgenomgången. Viktigast är att förstå varför konjunkturer ändras och går i cykler, samt att förstå hur Finansministern ska göra i hög- respektive lågkonjunktur.

 

 En försmak på säsong två bjöd sen på tavlan i form av en kort presentation av arbetslöshet. Vi skiljde på Sysselsättning och Arbetslöshet. Vi visade på att det finns tre sorters arbetslöshet:

  1. Friktionsarbetslöshet. Som t ex när ni slutar gymnasiet efter studenten.
  2. Säsongsarbetslöshet. Turismnäringen på sommaren t ex.
  3. Strukturarbetslöshet. När en del av ekonomin, t ex textilindustrin, blir utkonkurerad och arbetskraften behöver omskolas / omplaceras till andra delar. 

 

Här är powerpointen om svenskt statsskick.

Tänk hela tiden på vem som gör vad och vad som krävs för att det ska bli en lag. Försök inte lära er allt på en gång utan ta det bit för bit. Det är logiskt och inte svårt.