1800-talets politiska historia

Århundradet börjar med Franska revolutionen 1789. Anledningen till att historiker ofta menar att det är en startpunkt är att maktförhållandena inom de västeuropeiska staterna ändras i och med revolutionen. Det är definitivt slutet för enväldiga monarker. Att Upplysningens tankar och idéer också präglade revolutionen så mycket är viktigt. De idéströmningar som kommer efter revolutionen ger upphov till de politiska ideologierna konservatismen, liberalismen och socialismen. 

Den industriella revolutionen innebär också en stor förändring av människors levnadsvillkor. 

Napoleons erövringar i Europa gör att de andra stormakterna i Wienkongressen skapar ett system för att inte en enskild stat ska kunna skapa konflikter i Europa. 

När Tyskland enas så fungerar inte Wienkongressens maktbalans längre.  

 

Hemtenta Första världskriget Hi1

Varför utvecklades kriget till ett världskrig? Vilka orsaker till konflikten tycker du är viktigast för att förklara att det blev ett världskrig? 

Vilka konsekvenser fick kriget för Europas människor? Här måste ni tänka främst på människor på 20- och 30-talen. Ni vet ju vad som kommer sen med Hitlertyskland t ex. 

I uppgiften ingår att själv kunna definiera frågan så att du kan ge ett nyanserat analyserande svar.

 

Formalia

Ni ska lämna in i Classroom, inlämningstider ligger där. Arbetet ska vara max 1000 ord. (ca 2 A4).

Ni ska skriva i det Google Doc som delas med er i Classroom. Detta för att jag ska kunna spåra ändringar och ha koll på att det är ni som skriver.

Kriterie

E

C

A

Analys

En grundläggande analys finns. Dessa analyser syns i slutsatserna.

En utförlig analys finns genomgående. Dessa analyser lyfts fram i slutsatserna

En utförlig och nyanserad analys finns genomgående i texten. Dessa analyser är framträdande i slutsatsen.

Fakta

Grundläggande fakta används korrekt.

Fakta används på ett relevant och korrekt sätt.

Fakta är relevant och analytiskt använt.

Formalia

Arbetet fyller de formella krav som ställdes.

 

Fredsförhandling efter kriget. 

 

 

 

 

Mindmup över Versaillesfreden:

Freden efter ww1 mindmup

Vad har ni till provet?

Imperialismen.

Vi gick igenom hur imperialismen i Afrika och Indien utvecklades under 1800-talet. 

 

Klicka på den här raden så kommer du till powerpointen.

 

Första världskriget

Vi gick igenom Orsakerna till och Utbrottet av kriget. 

De genomgångarna kan du se igen och igen här:

 

Klicka på den här raden om du vill ladda hem hela powerpointen som jag använde under mina genomgångar.

I boken är det kapitlet som heter Imperialismen och det efterföljande som heter Första världskriget.