Början på det Kalla kriget del 2 

Trumandoktrinen

När Roosevelt dog och Harry S Truman tog över som president över USA så ändrades USA:s utrikespolitik. Truman var mer negativ till Sovjet och mer skeptisk till världskommunismen än Roosevelt. Han såg Stalin mer som ett hot än vad Roosevelt hade gjort.

Truman ändrade 1946 inriktningen på amerikansk utrikespolitik, den här ändringen kallas Trumandoktrinen. En doktrin är en samling politiska initiativ som anger en ny inriktning på utrikespolitiken.

Trumandoktrinen går ut på följande tankar; Hitler, den japanska regimen och Lenin hade kommit till makten i ekonomiskt och politiskt instabila ickefungerande stater. I stater där demokratiska krafter inte lyckats stå emot de odemokratiska krafterna. De hade lyckats därför att marknadsekonomin inte fungerat. Truman tänkte alltså nu att om USA kunde stoppa ickedemokratiska gerillarörelser i Europa så kunde de stoppa att Europa och världen än en gång kommer att kastas in i ett världskrig. Alltså säger Truman nu att USA ska med alla tillgängliga medel bekämpa ickedemokratiska rörelser till fördel för demokratiska rörelser i världen. Det gör han när Grekland befinner sig på randen till ett inbördeskrig med en stark kommunistisk gerilla och Italien och Frankrike ser ut att kunna rösta fram väldigt starka kommunistiska partier.

Från Sovjets sida ses detta som att Truman tar till vapen mot världskommunismen. Från västs håll ser man det som att USA tar upp en lans för demokratin.

 

Marshallplanen

George Marshall var USA:s utrikesminister och hans plan var att med ekonomisk hjälp stödja demokratierna i Europa. Länderna som tog emot Marshallhjälpen, däribland Sverige, fick fördelaktiga lån av USA mot att de öppnade sina marknader för amerikanska varor och förband sig att handla med USA. Det var alltså en bra affär för USA också.

Från Sovjets sida så såg man detta som ett hot. USA producerade bättre varor än dem och det var ett sätt att släppa in kapitalismen om de hade tagit emot hjälpen. Av den anledningen förbjöd Stalin de östeuropeiska staterna att ta emot hjälpen.

Kalla kriget blev nu också en ekonomisk konflikt.

 

Vänsterns syn på det hela 

Blå Tåget har gjort en fin progglåt om det här:

 

Frågor:

Låten tar upp följande händelser. Hur menar låtförfattarna att dessa händelser ledde fram till splittringen mellan USA o Sovjet?

 • Japan Atombomber
 • Trumandoktrinen
 • Iran Oljan
 • Grekland inbördeskrig
 • Italien 48
 • Anställda vid staten FBI McCarthy
 • Med en osäkrad atombomb vid höften kan vi sjunga frihetens löften
 • Kina och Chiang Kai-shek
 • Koreakriget Syngman Rhee
 • Frankrike 54

Utifrån vad du lärt dig nu, på vad sätt var Kalla krigets början Sovjets fel? På vad sätt var det USA:s fel? 

 

 

Kriget är slut och Tyskland är ockuperat.

Vi tänker oss att du är soldat i de allierade styrkorna. Året är 1945 och Nazityskland är besegrat. Du ska nu posteras i Berlin. Du har under det senaste året stridit i kriget och sett kompisar dö av tyska kulor. 

Innan du skickas iväg så visar dina befäl en film för dig. Det är en instruktionsvideo som alla måste se innan de placeras i Tyskland. 

Instruktionsvideon:

Frågor till videon:

 1.  Vilken inställning till tyskarna har du efter att ha sett videon? 
 2.  Tror du din inställning till tyskarna kommer påverka deras inställning till dig? 
 3. Filmen varnar för att tysk civilbefolkning, varför är tyskarna farliga? 
 4. Ska du behandla barn som oskyldiga? 
 5. Idag är ju filmen ganska överdriven men tror du att du hade tyckt det 1945? 

Efter filmen får du lite material av din chef och en biljett till Berlin.

Som ett led i att avnazifiera Tyskland så tvingades tyskar besöka koncentrationslägren.

Eure Schuld

 (Dessa Förbrytelser: Er Skuld) 

Du få också se de här affischerna:

IMG 1483

 

IMG 1484

 

IMG 1492

(VD står för Venereal desease som betyder könssjukdomar)

IMG 1493

Frågor:

 1. Vilken uppfattning om tyska kvinnor har du nu? 
 2. Varför tror du militären lägger pengar och tid på det här? Vilket syfte har de?

Nu går du ut med din kamera och fotograferar 

IMG 1485

 

IMG 1489

IMG 1488

Frågor till bilderna:

Hur väl verkar propaganda bilden av tyskar stämma med verkligheten?

Var är de tyska männen i slutet av kriget? 

Påverkar det din uppfattning om tyska kvinnor tror du?

När du kommer fram till Berlin går du ut en dag och filmar med din kamera.

Det här är vad du ser:

Frågor:

 1. De första bilderna är amerikanska och ryska soldater tillsammans, hur verkar stämningen mellan dem vara?
 2. Vad gör kvinnorna med spannarna?
 3. Hur verkar Berlins byggnader klarat kriget?

På sommaren 1945 så avskaffas förbudet att umgås med tyska kvinnor men misstänksamheten finns kvar mycket längre.

Du får se en journalfilm i juni 1945.

Beskriv hur livet i Berlin 1945 är för civilbefolkningen enligt denna brittiska journalfilm.

Journalfilmer skulle visas hemma för anhöriga och en intresserad allmänhet. Tror du det påverkar bilden den ger av livet i Berlin? Vad tror du de låter bli att visa? 

 

 

 

 

Varför startade det Kalla kriget? 

1945 stred USA och Sovjet på samma sida i Andra världskriget. Varför blev de fiender under andra hälften av 40-talet? Medan du tittar på dokumentären så lista tre frågor som de blev osams om? Vad gjorde USA för att dra igång konflikten? Vad gjorde Sovjetunionen? 

1945: Folkets århundrade - Du sköna nya värld from Martin Lindkvist on Vimeo.

 

 

Uppsatser Kalla Kriget

Möjliga uppsatsområden:

 1. Början på det kalla kriget.
  1. Händelser som ni ska titta på är Jalta- och Potsdamkonferensen, Churchills tal i Fulton, Det långa telegrammet, Polenfrågan 1946, Marshallplanen och Trumandokrinen.
  2. På vad sätt bidrog dessa händelser till att Kalla kriget började?
  3. Visa på vad sätt det var Sovjetunionens respektive USAs fel att kalla kriget började.
 2. Utvecklingen av atombomben. Från Hiroshima till Kubakrisen. Terrorbalansen är er centrala händelse.
  1. Vem börjar terrorbalansen? Hur utvecklas den? Hur påverkar den Kalla kriget?
 3. Orsaker och konsekvenser. De stora händelserna i kriget.
  1. Varför blir det inte ett kärnvapenkrig eller ett krig mellan sovjetiska och amerikanska trupper?
  2. Vilken roll spelade Kina i kriget?
  3. Konflikten idag.
 4. Staliniseringen av Östeuropa och Ungernrevolten 1956.
  1. Hur gick det till när kommunisterna tog makten i öst?
  2. Vilka konsekvenser fick det för folket i dessa länder?
  3. Vilka konsekvenser för det kalla kriget fick revolten?
 5. Berlinmurens historia. Berätta om byggandet och utbyggnationen av muren.
  1. Varför delades Tyskland?
  2. Varför byggdes muren?
 6. Kubakrisen och Latinamerika.
  1. Berätta om Castro och hans kupp, om Grisbukten och om hur nära världen var ett kärnvapenkrig under krisen.
  2. Hur löstes spänningarna?
  3. Hur agerar USA i resten av Latinamerika? Vad gör Sovjetunionen i Latinamerika?
 7. Hur utvecklades kriget för USAs del?
  1. Berätta om de större händelserna under kriget.
  2. Vad hände hemma i USA under kriget? Hur påverkade hemmafronten utgången va kriget?
 8. Reagan och Gorbatjov och slutet på det kalla kriget. Berätta om perioden 1979 – 1988.
  1. Hur konflikten utvecklades från att vara på randen till regelrätt krig till fredliga förhållanden mellan USA och Sovjet.
  2. Varför vinner USA Kalla kriget?
  3. Varför förlorar Sovjetunionen?

För alla gäller:

Välj en av dessa arbetsområden.

Formulera en undersökande frågeställning kring det område du väljer.

Använd minst två orginalkällor eller dokument i ditt arbete som du analyserar och använder i dina slutsatser. Det kan vara ett dokument, ett tal, ett brev, en dagboksanteckning osv.

Uppsatsen ska vara max 3 A4 text.

Material

Klicka på den här rade så kommer du till en sida med en massa källor som du kan använda i din uppsats.

Samlingssida med bra dokumentärer som jag rekomenderar.

 Betygskriterier

 

E

C

A

Fakta

Grundläggande fakta redovisas.

Fakta redovisas och sätts i ett sammanhang.

Säker och nyanserad faktahantering

Analys

Enkla slutsatser som har anknytning till redovisad fakta

Slutsatser får göras av läsaren utifrån redovisad fakta

Fakta används för att göra nyanserade slutsatser

Formalia

Inlämnat i tid på rätt ställe, håller sig inom tillåtna antal sidor text, använder två orginalkällor.

   

Era hemsidor

Klicka på den fetstilade rubriken för att nå hemsidan.

 1. Början på det kalla kriget. Händelser som ni ska titta på är Jalta- och Potsdamkonferensen, Churchills tal i Fulton, Det långa telegrammet, Polenfrågan 1946, Marshallplanen och Trumandokrinen.
  1. Ni ska beskriva kort hur det kalla kriget började, de händelser som listas ovan ska räcka.
  2. Visa på vad sätt det var Sovjetunionens respektive USAs fel att kalla kriget började.
  3. Utvecklingen av atombomben. Från Hiroshima till vätebomberna.
  4. Vem börjar terrorbalansen?
 2. Maos Kina.
  1. Berätta om hur Mao kom till makten och varför kommunisterna vinner inbördeskriget.
  2. Vilka konsekvenser får det för det kalla kriget att världens folkrikaste nation har blivit kommunistisk?
  3. Varför påbörjas Det stora språnget och Kulturrevolutionen.
 3. Koreakriget. Orsaker och konsekvenser. De stora händelserna i kriget.
  1. Varför blir det inte ett kärnvapenkrig eller ett krig mellan sovjetiska och amerikanska trupper?
  2. Vilken roll spelade Kina i kriget?
  3. Konflikten idag.
 4. Staliniseringen av Östeuropa och fokus på Ungernrevolten 1956.
  1. Hur gick det till när kommunisterna tog makten i öst?
  2. Vilka konsekvenser fick det för folket i dessa länder?
  3. Berätta om händelseförloppet under Ungernrevolten.
  4. Vilka konsekvenser för det kalla kriget fick revolten?
 5. Berlinmurens historia
  1. Varför delades Tyskland?
  2. Berätta om Berlinblockaden 
  3. Berätta om Upproret 1953
  4. Berätta om varför Muren byggdes
 6. Kubakrisen och Latinamerika.
  1. Berätta om Castro och hans kupp, om Grisbukten 61 och om hur nära världen var ett kärnvapenkrig under krisen 62.
  2. Hur löstes spänningarna?
  3. Hur agerar USA i resten av Latinamerika? Vad gör Sovjetunionen i Latinamerika?
 7. Vietnamkriget. Hur utvecklades kriget för USAs del?
  1. Berätta om de större händelserna under kriget.
  2. Vad hände hemma i USA under kriget?
  3. Vietnamrörelsen i Sverige – vad var det? Medias roll i protesterna.
 8. Murens fall.
  1. Vem var Reagan och Gorbatjov?
  2. Varför genomförde Gorbatjov sina reformer? 
  3. Vad hände under 1989? Varför föll muren i Berlin detta år?
  4. Hur gick det till när Polen, Rumänien och Ungern blev fria?
  5. Hur gick det till när Sovjetunionen föll samman?