Huvuddragen i Hitlers maktövertagande.

Hitler utses i januari 1933 till Rikskansler (motsvarande Statsminister i Sverige) och får tre poster i regeringen. Resten av regeringen består av andra partier. De andra tror att de ska kunna kontrollera Hitler och nazsisterna när de bjuds in i regeringen. Hitler har dock sett till så att Inrikesministerposten, som är chef för polisen, tillhör en nazist vid namn Herman Göring.

När en förvirrad holländare tänder eld på Riksdagshuset så tar Hitler tillfälle i akt och kräver undantagstillstånd och ett förbud mot kommunister. Arresteringar börjar och nedmonteringen av demokratin har börjat. Hitler tvingar sen Riksdagen att rösta igenom en lag som gör att Hitler kan lagstifta utan godkännande från Riksdagen. I augusti 1934 dör presidenten och Hitler blir Der Führer.

Vi använde oss av den här powerpointen på lektionen

Nazismen och maktövertagandet - källövning. 

Hur mycket av nazisternas och Hitlers idéer om vad som skulle komma att hända med judarna kände vi till innan Förintelsen? I den här källövningen ska du få titta på några källor som ger en aning om svaret på den frågan.

Uppgift 1.

Hade Hitler redan från början tänkt ut Förintelsen? 

Hitler i ett brev 1919

  I ett brev skriver Hitler att

"det slutliga målet måste orubblingen vara avlägsnandet [Entfernung] av samtliga judar". 

(Källa:Bauer, Yehuda. "Genocide: Was It the Nazis' Original Plan?" The Annals of the American Academy of Political and Social Science450 (1980): p36. http://www.jstor.org/stable/1042557.)

 

 

Hitler i Mein Kampf om judarna

I sin självbiografi Mein Kampf 1923 så nämner Hitler gasning av judar på ett ställe.

"Om tolv till femton tusen av dessa hebreiska sabotörer  i början av kriget hade satts under giftgas ... så hade massornas uppoffringar vid fronten inte varit förgäves." 

 I övrigt finns det inga direkta citat där Hitler uttryckligen säger eller skriver att han ska gasa eller mörda judarna. Missförstå inte nu; det finns tusentals citat där han uttrycker sig antisemitiskt och emot världen judar, men just mördandet av dem nämner han inte.

(Källa:Bauer, Yehuda. "Genocide: Was It the Nazis' Original Plan?" The Annals of the American Academy of Political and Social Science450 (1980): p36. http://www.jstor.org/stable/1042557.)

Besvara följande frågor, anteckna svaren så du kan deltaga i en muntlig helklassdiskussion:

  1. Hur skulle du kunna använda dessa två källor till att argumentera för att det fanns en plan att mörda judarna hos Hitler redan från början?
  2. Hur skulle du kunna använda dem för att argumentera för att det inte fanns en plan?

Uppgift 2.

Efter maktövertagandet så blir antisemitismen framträdande i Hitlers politik. Historien bakom är intressant. När Hitler utses till Rikskansler 30 Januari 1933 så blir det protester runt om i världen, bl a protesterar judiska organisationer i USA och Storbritannien. Protesterna hotar Tyskland med ekomomiska sanktioner och bojkotter. Hitler vet om att det är ekonomiska problem i Tyskland som gjort att hans politik fått så stort stöd som den fått. Om Tyskland bojkottas så riskerar han att förlora makten. Hitlers svar blir att i mars 1933 dra igång en nationell bojkott mot judiska affärer.

Goebbels, propagandaminister, skriver i sin dagbok 27 mars 1933: 

He [Hitler] has pondered the whole matter fully and has come to a decision ... We shall make headway against the foreign lies only if we get our hands on their originators or at least beneficiaries, those Jews living in Germany who have thus far remained unmolested. We must, therefore, proceed to a large-scale boycott of all Jewish businesses in Germany. Perhaps the foreign Jews will think better of the matter when their racial comrades in Germany begin to get it in the neck. 

Samma dag gav Goebbels följande order till partiorganisationen runt om i Tyskland:

We are going to take our revenge. The Jews in America and England are trying to injure us. We shall know how to deal with their brothers in Germany. 

Hur drabbade detta judarna i Tyskland? Läs Mirjam Pollins vittnesmål på sidan Överlevarna 

Frågor till dessa maktövertagandet, som i förra frågan så antecknar du svaren så vi kan ha en helklassdiskussion efter.

  1. Jag påstår att de internationella protesterna mot Hitler kunde utnyttjas av nazisterna i deras propaganda att "Världsjudendomen" som de kallade den, låg bakom en konspiration emot Tyskland. Visa hur jag har rätt i mitt påstående.
  2. Vilka konsekvenser fick nazisternas bojkott för Mirjam och hennes familj? 

Fotografier från våren 1933.

Du ser nedanför tre bilder, alla hämtade ur "The coming of the third reich" Evans, Richard J.

Bild 1:

IMG 0136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilden föreställer arresteringen av socialdemokrater och kommunister våren 1933 


Bild 2:

IMG 0137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 föreställer ett bokbål framför Berlins universitet i maj 1933


Bild 3:

IMG 0138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 föreställer nazistiska stormtrupper som genomför bojkotten av judiska affärer 1933.

Uppgift 3.

Du är journalist och kommer till Berlin i mars 1933. Vi tänker oss att du har tagit de tre bilderna ovan. Din redaktör vill nu, i juni 1933, att du skriver en artikel på max 500 ord (en halv A4 text) om vad det är som händer i Tyskland. Tänk på att väldigt mycket som du vet idag inte har hänt ännu. Du lämnar in artikeln till Christian på Vklass. 

 

 

 

 

Hitlers uppväxt och biografi.

Det är få personer i världshistorien som det spekuleras och sprids myter kring som Hitler. Det tillhör allmänbildningen att känna till en del fakta om hans barndom och uppväxt men viktigare är att Hitler och nazismen ständigt är aktuell pga de oöverträffade grymheter som han och hans regim begick emot det judiska folket. Världen har inte råd med en Hitler till och ju mer vi känner till om omständigheterna och vägen fram till Förintelsen och Nazismen desto större chans har vi att stoppa en ny Hitler. 

Hitler har en intressant familjehistoria som vi gick igenom med hjälp av denna presentation

Dokumentär om Hitlers väg till makten.

Vi tittade på dokumentären nedan, Nazismen - en historiens varning. Vi såg första delen. Den tog upp hur stämningarna i Tyskland var efter första världskriget. Vi kunde se hur våldsamma sammandrabbningar mellan kommunister och olika mer eller mindre fascistiska frikårer ägde rum. Hitler gick med i DAP och ombildade det till NSDAP. 1923 försökte han göra statskupp men misslyckades. Under fängelsetiden skriver han sin självbiografi och organiserar om partiet. Under 20-talet så återhämtar sig den tyska ekonomin med hjälp av pengar lånade från USA och när börsen kraschar i New York 1929 så drabbas den tyska ekonomin mycket hårt. 1932 ställer Hitler upp i presidentvalet men förlorar till Hindenburg. Men i och med den valkampanjen så är Hitler rikskänd som politiker. 1933 så driver högerpartier i den tyskla riksdagen på för att Hitler ska bli Rikskansler. 

 

BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.1of6.Helped.Into.Power.XviD.Mp3.NewMov from Sargent John B. Wayne on Vimeo.