Frågor till provet 

 

Romarriket:

Hur uppstod Rom? 

Hur fungerade Republiken? 

Hur hanterade Republiken spänningar mellan rik och fattig?

Hur lockade Republiken andra folk runt om staden Rom att ansluta sig till riket?

Vilka var fenicierna (punerna)? 

Vad var utgången av puniska krigen?

Varför blev det ökade spänningar inom Romarriket?

Hur gick det till när Caesar tog makten?

Hur avskaffades Republiken och Kejsardöme infördes?

Varför föll Romarriket samman? Kan du lyfta fram en viktigare förklaring och berätta hur den bidrag till sammanbrottet.

Redogör för de inre orsakerna till rikets sammanbrott.

Redogör för de yttre orsakerna.

 

Medeltiden:

Hur styrs ett feodalt samhälle?

Hur påverkade Digerdöden adelns makt i Europa?

Hur påverkade städernas framväxt Kungamakten? 

 

 

 

Historiska enväldiga monarker

Grupper:

1.   1) Henrik VIII av England och hans fruar

2.   2) Elisabeth I

3.   3) Maria I av England Bloody Mary

4.   4) Ludvig XIV av Frankrike

5.   5) Gustav Vasa

6.   6) Katarina den Stora av Ryssland

 

Frågor till er monark

·         -Vad är personen känd för? Varför pratar vi fortfarande om dem?

·         -Hur gjorde de för att hålla kvar makten?

·         -Hitta tre andra fakta / frågor om personen som du tycker att dina klasskompisar ska känna till.

Fem på en gubbe / gumma, experter på en person. Läs in er på er person, det kommer att ta ca 30 minuter, sen kommer ni att placeras i tvärgrupper där ni ska berätta för varandra. Allt avslutas i helklass. 

 

Studieguide till provet 

Medeltid till kungavälde:

 • Hur styrdes ett feodalt samhälle? Varför gick de olika grupperna med på detta? Vad hade de att vinna på feodalismen?
 • Varför förlorade adeln inflytande?
 • Hur växte städerna fram?
 • Varför hade Kyrkan så stor makt i det medeltida samhället?
 • Hur utnyttjade Kungen städernas framväxt?

Upplysningen:

 • Varför "uppstod" Upplysningen?
 • Hur ledde de naturvetenskapliga upptäckterna till Upplysningen?
 • Hur påverkade Reformationen Upplysningen?
 • Vad är Naturrätten?
 • Vad menade Voltaire med att Förnuftet ska styra? 
 • På vad sätt kan man kalla Rousseau för revolutionär?

Videoinspelning av Upplysningen:

 

Ideologierna:

 • Vilka är de tre ursprungsideologierna?
 • Vilka historiska händelser har dessa tre sina rötter i?
 • En ideologi besvarade tre frågor enligt min powerpoint. Vilka?
 • Hur besvarar Konservatismen och Liberalismen dessa frågor?
 • Karl Marx pratade om människan som objektskapande, vad menade han med det?
 • Hur menar Marx att arbetarklassen blir utnyttjad av kapitalismen?
 • Vad är den stora skillnaden mellan kommunism och reformsocialism?

 

 

Studieguide till provet 

Medeltid till kungavälde:

 • Hur styrdes ett feodalt samhälle? Varför gick de olika grupperna med på detta? Vad hade de att vinna på feodalismen?
 • Varför förlorade adeln inflytande?
 • Hur växte städerna fram?
 • Varför hade Kyrkan så stor makt i det medeltida samhället?
 • Hur utnyttjade Kungen städernas framväxt?

Upplysningen:

 • Varför "uppstod" Upplysningen?
 • Hur ledde de naturvetenskapliga upptäckterna till Upplysningen?
 • Hur påverkade Reformationen Upplysningen?
 • Vad är Naturrätten?
 • Vad menade Voltaire med att Förnuftet ska styra? 
 • På vad sätt kan man kalla Rousseau för revolutionär?

Franska revolutionen:

 • Vilka var de ekonomiska orsakerna till revolutionen?
 • Varför kunde Kungen inte låta adeln fortsätta slippa betala skatt?
 • Varför bildades Nationalförsamlingen?
 • Vad var skillanden mellan Mirabeaus och Robesspierres syn på kungamakten?
 • Varför blev det ett Skräckvälde?

 

Ideologierna

Min presentation kan du ladda hem här. Socialismen finns inte med än så länge. 

KLICKA HÄR OCH LADDA HEM DEN.