Mindmap över Japans historia

 

 

På onsdag ska ni hjälpa varandra med Japans historia.

 1. Imperiepolitik och Första världskriget
 2. Mejirestaurationen, modernisering och industrialiseringen fram till Börskraschen
 3. Fallet ner i den Mörka Dalen, Jordbävning och Börskrasch
 4. Andra världskriget och Det japanska undret.

Jag delar in er och första halvtimmen läser ni in er på er grupps period.

Efter en halvtimme så samlas en från varje grupp i en ny grupp och Ettan förklarar för de andra vad det handlar om, sen Tvåan osv. 

Avsluta med klassdiskussion.

 

Klicka här för att ladda hem planeringen av grupparbetet om Asiens historia.

Välj ett av följande länder:

 • Vietnam 
 • Kambodja
 • Thailand
 • Burma
 • Filipinerna
 • Indonesien
 • Korea (Både Nord o Syd)
 • Kina

Tre elever i varje grupp.

Frågor gruppen ska besvara (de kan anpassas efter varje land så klart):

 • Hur reagerade ditt land på portugiserna, holländarna och engelsmännen när de kom? Kom de till ditt land? (Max 5 minuter)
 • Hur reagerade ditt land på imperialismens tryck under 1800-talet? (Max 5 minuter)
  • Var ditt land en del av de europeiska imperierna? Hur påverkade det ditt lands utveckling? Om de inte var det, hur stod de emot?
 • Intressanta händelser i efterkrigshistorien? (Max 5 minuter)
 • Jämför ditt lands historia med Japans, kan du se anledningar till att det gått så bra för Japan men sämre för ditt land då? (Max 5 minuter)
 • Redovisningen är 15-20 min lång.

Japans historia

 

Vi kommer använda oss av en presentation jag gjorde för något år sedan. 

 

Powered by emaze

 

Klicka här om du vill komma till den.