Valfritt område

Som sista uppgift tänkte jag att ni ska göra en enskild muntlig presentation på valfritt område inom svensk historia. 

Du ska spela in en muntlig presentation alternativt boka in en tid med mig och hålla en presentation "live" för mig med hjälp av Meet eller Skype. 

Din presentation ska vara max 10 minuter lång. För A krävs att du problematiserar, alltså besvarar frågan "Varför?" ur minst två perspektiv. 

Arbetet ska vara färdigt 12 maj. Om det är många som vill redovisa live så kan det hända att ni får en tid 5 maj. Jag kan tyvärr inte ta in efter den 12 maj, då hinner jag inte sätta betyg på er. 

 

 

Övning Svenskt 1700-tal

KLICKA HÄR OM DU VILL HA INSTRUKTIONERNA I EN PDF-FIL ISTÄLLET.

KUNGEN ÄR DÖD! LÄNGE LEVE KONUNGEN! Ni har precis nåtts av nyheten att Karl XII stupat efter heroiska insatser mot den lede fi i Norge. Det är nu ert jobb att lägga upp en plan för hur Riket ska räddas.

Ni kommer representera en del av Riket och ska läsa in er på den rollens rekvisit. Läraren delar in er. Det är av yttersta vikt att ni spelar er roll väl och aldrig lämnar de rekvisit som ni fått.

Rollerna är:

 1. Kungamakten
 2. Adeln
 3. Bönder
 4. Präster
 5. Borgare i städerna

Läget i Riket

Vi har legat i krig de senaste 18 åren. Det innebär en enorm ansträngning på landet. Alla resurser har behövts till armén. Den enväldige Kungen har bestämt allt, ingen har kunnat säga emot. Problemet är att han inte varit i landet de första 16 åren av kriget och aldrig återkom till huvudstaden Stockholm. Många menar att Karl XII tappade helt kontakten med landet och vilka frågor som var viktiga för landet när han befann sig på slagfältet konstant.

Många kvinnor och barn lever i ovisshet – kommer deras män hem igen? Pesten har drabbat riket igen. Fattigdomen driver många in till städerna där misären ökar. Prostitution och skörlevnad i städerna är ett växande problem i spåren av den ökande fattigdomen.

Krigsmaskinen behöver helas och läka, krigen har slitit på resurserna. Ryssen och dansken är inte besegrade men många anser att det inte går att besgra dem med nuvarande resurser.

Röster börjar höras hos borgare i städerna att Svea Rike måste moderniseras. Ska vi kunna bygga en mäktig armé och besegra våra fiender som måste tillverkningen av varor komma igång igen. Handeln på Östersjön måste komma igång igen, våra varor måste kunna handlas igen. Bergsbruket och jordbruket måste moderniseras.

Adeln vill stärka sin makt över kungahuset men vill absolut inte släppa makt till borgare eller bönder.

Prästerskapets makt över folket är stor. Det är i kyrkan varje söndag som prästen informerar folket om vad som aktuella händelser.  De olyckor som drabbat Riket de senaste åren är Guds vrede över människornas synder. En starkare tro på den sanna lutherska tron är lösningen.

Uppgift

Ni delas in i grupper som består av 5 personer (om det blir elever över så blir det 2 bönder i gruppen), en från varje stånd i Riket.

Ni ska nu enas genom att komma överens om vilket av alternativen i avtalet som ni fått ut ni ska välja. Alla måste rösta och föra fram sina argument för resten av gruppen.

Nu kanske ni trodde att det var en demokrati ni styr, där en man har en röst? Så är det icke! Följande röststyrkeförhållanden gäller:

Kungamakten

Adeln

Borgarna

Prästerna

Bönderna

4 röster

3 röster

2 röster

2 röster

1 röst

Bönder

Ni är den absolut största delen av befolkningen. Ni är fattiga, fulsnygga och skitiga. Ni är oerhört krigströtta nu. Det är ni som får ligga i fuktiga fästningar och äta rutten mat på slagfälten. Det är ni som offras i tusental när en idiot till adelsman beordrar er att springa rakt in i fiendeelden. Det är ni som begraver era barn för att maten inte räckte eller pesten drog fram. Ni är ganska trötta på skiten helt enkelt.

Ni har några problem ni måste lösa nu:

 • Ni är utspridda över hela riket, ute i skogarna och byarna sitter ni och kuckilurar. Ni har ingen organisation eller möjlighet att samlas och gemensamt uttrycka er åsikt.
 • Ni har inga möjligheter att organisera er heller för prästerskapet och adeln stoppar er varenda gång. De vrålar BONDEUPPROR! och spöar upp er till ni fattar. Varje gång.
 • Regenten är ert skydd mot adeln. Borgarskapet i städerna är möjlighet att bli framgångsrikare.
 • Så länge ni är lugna så har ni en allierad i prästerna och handelsmännen i städerna. Ingen av dem är intresserade av att ge er någon makt.

Ni kan välja en av dessa två vägar.

Den ena vägen är att ni sluter upp bakom regenten och kungamakten. Ge ert stöd till den enväldige Konungen och begär skattelättnader och skydd av honom i gengäld. Har ni med er prästerskapet i detta också så har ni en chans att vinna inflytande. Det svåra med det här valet är vilken prislapp ni ska sätta på ert stöd. Kräver ni en plats vid Konungens sida och att han ska dela makten med er så har ni nått hela vägen och kan börja organisera er och på allvar göra er röst hörd. Men det kravet är ni ensam om att stödja.

Den andra vägen ni kan gå är att gå emot Konungen och Adeln och liera er med borgarna i städerna. Ekonomin skulle sättas i centrum och ni skulle stödja ekonomiska reformer. Pengar skulle behöva tas från armén. Fred måste hållas med potentiella fiender.

TEXTEN I PDF.

Prästerskapet

Ni är myndighetspersonerna, det är ni som står i predikstolen på söndagarna och berättar för folket vad som gäller. Skulle ni sätta er på tvären så skulle hela systemet falla samman. Ni är limmet som håller ihop bygget skulle man kunna säga. Ni är hyffsat många och har ett gott liv. Ert enda vapen är att ni är Moralens uttolkare. Det ni säger är omoraliskt är omoraliskt. Rätt spelat är det ett oerhört mäktigt kort. Problemet är att det krävs att någon annan håller med dig om att du har den här rätten och är beredd att backa upp dig med verkliga vapen och våld om det behövs, annars står du och skriker dig gul och blå.

Ni har några problem ni måste lösa:

 • Ni står mitt emellan bönderna och adeln. Ni behöver bådas stöd och får problem om de ställs emot varandra.
 • Bondeuppror eller att bönderna får för mycket självständighet och inflytande är ett hot mot er.
 • Så länge adeln respekterar er och inte ger efter för mycket till bönderna eller borgarna i städerna så har ni det bra.
 • Ni vill inte att stora förändringar och reformer ska genomföras. De riskerar att ändra samhällsordningen och skapa oordning i leden.
 • Kungamakten måste hållas borta från kyrkans skattkista. Det är otänkbart att kyrkan ska betala mer till regenten än vad de gör idag.

Ni kan gå lite olika vägar. Ett alternativ är att försöka stärka er makt nu när regenten och kungamakten står svagare än på länge. De moraliska argumenten stärks av att Gud uppenbarligen är vred på Riket. Ska ni öka makten måste ni öka kyrkans intäkter. Det gör ni genom att tvinga antingen bönder eller borgare att betala mer. Ni kan argumentera för regenten och få mer makt genom att betona att regenten styr ”av Guds nåde”. Alltså om ni säger att kyrkan står bakom en viss regent så stärker ni dess position.

Ett annat alternativ är att gå med bönderna och borgarna emot adeln och regenten. Det är farligare men om det lyckas så är det mer gynnsamt på längre sikt.

TEXTEN I PDF.

Subcategories