Välkommen till revolutionerna.

En sida med orsakerna till den franska revolutionen.

Sammanfattande välstrukturerade anteckningar på franska revolutionen från början till skräckväldet.

Powerpoint händlseförloppet, använd anteckningarna ovan så förstår du ppt:en.

Vilka orsaker till revolutionen tycker eleverna var viktiga?

Napoleon och slutet på den franska revolutionen.

Övning orsakerna till den franska och amerikanska revolutionen jämförs.

Powerpoint Nordamerika fram till frihetskriget.

Powerpoint Amerikanska frihetskriget.

Industriella revolutionen