Lenins tal - Aprilteserna

Dramatisering av Lenins tal 

Efter att Lenin anlänt från Schweiz med tåg så höll han välbesökta tal runt om i S:t Petersburg (som bytt namn till Petrograd) där han förklarade vad han ville förändra i Ryssland. Videon är en dramatisering av  Lenins tal från en tv-serie som heter Young Indy (den kan klart rekomenderas om man vill se en dramatisering av större händelser under 1900-talet.) 

Lyssna på talet och besvara följande frågor:

1. Lovar Lenin att införa demokrati?

2. Vad menar Lenin med Fred, Bröd, Land? 

3. Är Lenin öppen för att samarbeta med Kerenskij och den provisoriska regeringen? 

4. Vad ska hända med Staten i Lenins framtida kommunistiska samhälle?

5. Vad är det som hotar Lenins idealsamhälle och alltså måste bekämpas innan detta samhälle kan skapas?

6. Om du hade hört detta tal utan att veta vad som skulle hända, kan du då förstå Krigskommunismen och den förföljelse som Lenin drog igång? 

Videon:

 

 

 

 

 

 

 

Ryska revolutionen

... som egentligen var tre revolutioner, eller rättare sagt, två revolutioner och en statskupp. Vi börjar med att titta på revolutionen 1905, där den utlösande orsaken blev en förlust emot Japan i ett krig. Tsar Nicholas II gick med på att låta ett parlament finnas och vara med i besluten. Men han skrev aldrig någon grundlag och han behöll förslagsrätten. Efter att Stolypin skjuts 1911 så avslutas definitivt reformarbetet i Ryssland. 

1917 i februari är det dags igen, den här gången är det första världskriget som blir en för stor ansträngning för det ryska samhället. Ett plötsligt väderomslag i februari utlöser protesterna och när militären vägrar att lyda Tsarens order så abdikerar han under tumultartade former. En provosorisk regering bildas och samtidigt bildas revolutionära Sovjeter. Kampen mellan den provosoriska regeringen och dessa sovjeter fortgår under hela våren och sommaren. Lenin anländer insmugglad av Tyskland i april 1917. Hans mål är en revolution ledd av honom. 

I oktober genomför Lenin och hans kamrater en statskupp.

 

 

 

Frågor till Ryska revolutionen:

 1. Vilka är de tre "revolutionerna" som inkluderas i begreppet Ryska revolutionen?
 2. Varför utbryter det ett uppror emot Tsaren 1905?
 3. Hur löser Tsaren det 1905?
 4. Vilka brister har den lösningen? 
 5. Från vilken samhällsgrupp kom de flesta revolutionärerna i Ryssland? 
 6. Varför utbröt det en revolution i februari 1917? 
 7. Varför avsade sig Tsaren tronen? (Varför abdikerade han?) 
 8. Vad gick Lenins aprilteser ut på? (Vad lovade han när han kom till St Petersburg i april 1917?)
 9. Varför kallar jag Oktoberrevolutionen för en statskupp och inte en revolution? 
 10. Hur kan du argumentera för att det var Lenin som började den terror mot befolkningen som sen Stalin kommer bli mest förknippad med? 
 11. Vad betyder tvångskollektivisering? 
 12. Vad var NEP? Varför genomfördes den? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentären Den hemlige Lenin

Del 1

 

 

Del 2

 

 

Del 3 

 

 

Frågor till dokumentären:

 • Hur blir Lenin yrkesrevolutionär? 
 • Varför flyr han Ryssland och lever i exil? 
 • Hur får Lenin hjälp av Tyskland att ta makten i Ryssland?
 • Hur påbörjar Lenin det våldsamma blodiga samhälle som sen Stalin tar över? 

 

 

 

 

 

Ryska revolutionen

... som egentligen var tre revolutioner, eller rättare sagt, två revolutioner och en statskupp. Vi börjar med att titta på revolutionen 1905, där den utlösande orsaken blev en förlust emot Japan i ett krig. Tsar Nicholas II gick med på att låta ett parlament finnas och vara med i besluten. Men han skrev aldrig någon grundlag och han behöll förslagsrätten. Efter att Stolypin skjuts 1911 så avslutas definitivt reformarbetet i Ryssland. 

1917 i februari är det dags igen, den här gången är det första världskriget som blir en för stor ansträngning för det ryska samhället. Ett plötsligt väderomslag i februari utlöser protesterna och när militären vägrar att lyda Tsarens order så abdikerar han under tumultartade former. En provosorisk regering bildas och samtidigt bildas revolutionära Sovjeter. Kampen mellan den provosoriska regeringen och dessa sovjeter fortgår under hela våren och sommaren. Lenin anländer insmugglad av Tyskland i april 1917. Hans mål är en revolution ledd av honom. 

I oktober genomför Lenin och hans kamrater en statskupp.

 

Dokumentären Den hemlige Lenin

Den här dokumentären visar på:

 • Hur Lenin blir yrkesrevolutionär och lever i exil.
 • Hur Lenin får hjälp av Tyskland att ta makten i ryssland.
 • Hur Lenin påbörjar det våldsamma blodiga samhälle som sen Stalin tar över.

Det är också det som är viktigt i den. Lär er inte alla detaljerna alltså. 

 

 

 

 

En annan bra dokumentär som den intresserade kan titta på är Folkets århundrade 1917 Röda fanan:

 

1917: Folkets århundrade - Den röda fanan from Martin Lindkvist on Vimeo.

 

P3 Historia har gjort ett trevligt intressant program om Rasputin och mordet på honom som ni kan lyssna på här:

 

 Och Stalin fram till det andra världskriget.

Stalins uppväxt och de händelser som präglar honom tas upp. Hans uppväxt var fattig och ganska utsatt. Hans skolgång blev ganska kort. När hans första fru dör drabbas han av en av sitt livs största sorger.

 

 

Stalins insats under revolutionen är inte jättestor, han kommer närmare och närmare Lenin och tar sakta men säkert makten över Kommunistpartiet. Maktspelet mot Trotskij tas upp.

 

I sista genomgången så tittar vi på hur Stalinismen utvecklas och fokus på den tunga industrin. Stalins "Den stora terrorn" inleds med mordet på Kirov. Moskvarättegångarna nämns. Vi fortsätter med Stalin när vi kommer till andra världskriget och början på det kalla kriget.

 

Studieguide till provet.

Material

Ni kan läsa i boken. Det är kapitlen som följer som är aktuella:

 • Den ryska revolutionen
 • Sovjet från Lenin till Stalin
 • Mot ett nytt världskrig
 • Andra världskriget

Det är från mitt material jag kommer att hämta frågorna, så anteckningar från genomgångarna är viktigast.

Ryska revolutionen

Genomgången kan du se här:

Vill du har den som en powerpoint så klicka på den här raden.

Det viktigaste är:

 • Orsakerna till att det blir revolution 1905 och 1917
 • Varför lyckades kommunisterna ta makten?
 • Hur gjorde kommunisterna för att behålla makten? 
 • Lenin och Stalin är superkändisar, de behöver du veta lite om. 

Stalin

Du kan se genomgångarna här, den första om hans uppväxt är mindre viktig. 

 

 

 Om du vill ladda hem hela presentationen så klicka på den här raden.

Det viktigaste är:

 • Varför genomför Stalin kollektiviseringen och terrorn? 
 • Hur kommer han till makten?
 • Vad var Moskvarättegångarna, Kollektiviseringen, Svälten, GULAG? 

Andra världskriget

Genomgången kan du se här:

 Om du vill ladda hem presentationen så klickar du här på raden.

Det viktigaste:

 • Orsakerna till kriget
 • I stora drag känna till vad som hände:
  • Sept 39
  • April-juni 40
  • Juni 41
  • Dec 41
  • Stalingrad
  • El Alamein
  •  D-Day
  • Tyskland kapitulerar
  • Hiroshima