Studieguide Provet N20D

Allt material finns här på Adjunkten. Vid de olika områdena så finns det frågor och det mesta av genomgångarna är inspelat. Det räcker absolut med det till provet. Vill man får man så klart läsa i boken men jag tar inga frågor direkt därifrån.

Första Världskriget

Orsaker till kriget ska ni ha koll på. Ni ska kunna välja en orsak och visa på hur den orsakade kriget. Ni ska också kunna jämföra några orsaker och peka på vilken av dem ni tycker är viktigast.

Följande namn och begrepp ska ni känna till på grundläggande nivå:

·         Skotten i Sarajevo

·         Skyttegravskrig

·         Verdun

·         Somme

·         Pal’s battalion

 

Ryska revolutionen

Vilka krav gick tsaren i Ryssland med på efter revolutionen 1905?

Vilka svagheter hade de?

Varför blev det revolution i februari 1917?

Hur gick det till när tsaren avgick?

Vad menade Lenin med Bröd, Land och Fred?

Varför framställde bolsjevikerna händelserna i oktober 1917 som en folklig revolution och inte som den statskupp som det var?

Varför ger sig Lenin på bönderna efter att bolsjevikerna tagit makten?

 

Stalin

Nämn tre personliga fakta om Stalin som du tror påverkade honom att bli en av 1900-talets mest brutala diktatorer.

Hur utnyttjade Stalin sin position som Generalsekreterare för att ta makten efter Lenin?

Varför utvecklades femårsplanerna för industrialiseringen i Stalins Ryssland till ett brutalt terrorsystem?

Vad var GULAG?

Hur många människor ungefär svalt ihjäl i Ukraina under början på 30-talet?

 

 

Dokumentär om Hemliga polisens roll i Sovjetunionen 

Den första delen handlar om uppbyggandet av NKVD som var KGB:s föregångare i Sovjetunionen. 

Efter Oktoberrevolutionen, som ju var en statskupp, så inleder bolsjevikerna sitt maktövertagande. De rensar ut motståndare och de som inte ställer upp på de beslut som fattas. Det är främst bönder, kyrkan och arbetare man ger sig på i första vågen. Bönderna därför att bolsjevikerna måste få in livsmedel till städerna. Det var ju hungern som drivit ut folket på gatorna i städerna under Februarirevolutionen 1917. De bönder som inte levererar livsmedel enligt de kvoter som bolsjevikerna bestämmer stämplas som kontrarevolutionärer och straffas oerhört hårt. 

Arbetare behövs i fabrikerna och gruvorna och måste också tvingas arbeta enligt kvoter för att moderniseringen ska kunna ske och framförallt för att bolsjevikerna ska kunna tillverka vapen och tung industri för att försvara sig. 

Kyrkan attackeras dels av maktpolitiska skäl, det är kyrkan som kan föra information och motstånd mellan byarna, dels av ideologiska skäl, både Marx och Lenin menar att religionen fördummar folket och tar bort deras revolutionära anda. 

GULAG som det lägersystem för straffarbete som byggs upp heter, är ett led i att straffa motståndare till bolsjevikerna och ett sätt att skaffa slavarbetskraft. Det är en anledning till att så många miljoner döms för så löjliga brott som att kommentera en plantering. 

Dokumentären Den hemlige Lenin

Del 1

 

 

Del 2

 

 

Del 3 

 

 

Frågor till dokumentären:

 • Hur blir Lenin yrkesrevolutionär? 
 • Varför flyr han Ryssland och lever i exil? 
 • Hur får Lenin hjälp av Tyskland att ta makten i Ryssland?
 • Hur påbörjar Lenin det våldsamma blodiga samhälle som sen Stalin tar över? 

 

 

 

 

 

Ryska revolutionen

... som egentligen var tre revolutioner, eller rättare sagt, två revolutioner och en statskupp. Vi börjar med att titta på revolutionen 1905, där den utlösande orsaken blev en förlust emot Japan i ett krig. Tsar Nicholas II gick med på att låta ett parlament finnas och vara med i besluten. Men han skrev aldrig någon grundlag och han behöll förslagsrätten. Efter att Stolypin skjuts 1911 så avslutas definitivt reformarbetet i Ryssland. 

1917 i februari är det dags igen, den här gången är det första världskriget som blir en för stor ansträngning för det ryska samhället. Ett plötsligt väderomslag i februari utlöser protesterna och när militären vägrar att lyda Tsarens order så abdikerar han under tumultartade former. En provosorisk regering bildas och samtidigt bildas revolutionära Sovjeter. Kampen mellan den provosoriska regeringen och dessa sovjeter fortgår under hela våren och sommaren. Lenin anländer insmugglad av Tyskland i april 1917. Hans mål är en revolution ledd av honom. 

I oktober genomför Lenin och hans kamrater en statskupp.

 

 

 

Frågor till Ryska revolutionen:

 1. Vilka är de tre "revolutionerna" som inkluderas i begreppet Ryska revolutionen?
 2. Varför utbryter det ett uppror emot Tsaren 1905?
 3. Hur löser Tsaren det 1905?
 4. Vilka brister har den lösningen? 
 5. Från vilken samhällsgrupp kom de flesta revolutionärerna i Ryssland? 
 6. Varför utbröt det en revolution i februari 1917? 
 7. Varför avsade sig Tsaren tronen? (Varför abdikerade han?) 
 8. Vad gick Lenins aprilteser ut på? (Vad lovade han när han kom till St Petersburg i april 1917?)
 9. Varför kallar jag Oktoberrevolutionen för en statskupp och inte en revolution? 
 10. Hur kan du argumentera för att det var Lenin som började den terror mot befolkningen som sen Stalin kommer bli mest förknippad med? 
 11. Vad betyder tvångskollektivisering? 
 12. Vad var NEP? Varför genomfördes den?