Adeln

Stora delar av adeln är ganska nöjda med att Karl XII stupade vid så unga år och inte efterlämnade en arvinge. Det innebär nämligen att det finns en lucka för er att fylla nu igen. Nu finns det en möjlighet för er i adeln att ta tillbaka en del av den makt som tagits ifrån under främst 1600-talet.

Ni har några problem ni måste lösa dock:

  • Ni behöver en allierad mot Kungamakten men ingen gillar er speciellt mycket.
  • Ni är beroende av Kungamakten för att få ha kvar era privilegier. Ni behöver regentens skydd mot borgare i städerna som tycker att ni ska betala skatt precis som de gör och mot bönder som tycker ni lever på deras arbete och deras pengar.
  • Men det är borgarna i städerna som har idéerna och metoderna för att få ekonomin på fötter igen.
  • Er hållhake på regenten är att det är ni som står för officersklassen i armén. Utan er så faller armén samman. Det vet regenten.

Ni har några vägar att välja mellan. Å ena sidan kan ni välja att utmana kungamakten och kräva makt tillbaka. Då måste ni ha en allierad. Den mest troliga att hjälpa er är Prästerskapet men de är en ganska mesig allierad. Nej, ska du lyckas så måste du framställa dig som en reformvillig borgare som vill reformera ekonomin och få slut på krigen. Tillsammans med borgarskapet kan du rycka makten ur regentens händer. Borgarna gillar dock inte dig alls och priset för att få över dem på din sida kan bli högt.

Den andra vägen du kan gå är att få regenten att dela makten med dig. Argumenten du använder är då att du är ryggraden i armén och att armén behövs i samhället. Du måste skramla med lite vapen helt enkelt och få den fjöntige regenten att fatta vem som bestämmer. Kan du hota med lite yttre fiender, t ex ett litet krig mot någon stat som vi kan besegra så är det perfekt. Borgare måste hållas borta från makten om detta ska lyckas. De vill spara på armén och satsa på andra delar av ekonomin istället. För att detta ska lyckas behöver du övertyga prästerna att de ska sluta upp bakom Kungamakten och dig.

TEXTEN I PDF.