Kungamakten

Du har ett par problem du måste lösa:

  • Folket är krigstrött
  • Dina fiender, främst Ryssland är inte besegrade.
  • Du har inga pengar och har stora skulder efter krigen.
  • All produktion i landet har behövts till militären. Borgarna är de som kan hjälpa dig att reformera ekonmin.
  • Adeln är ryggraden i din armé. Har du ingen armé är du Dödens lammunge.

Du några möjliga vägar att gå.

Ett är att vara en hård enväldig regent. Behåll enväldet och bestäm allt själv. För att det ska fungera måste du få Adel eller Bönder på din sida. Borgarna i städerna har för dåligt med pengar och är för få för att du ska kunna lita på dem. Med all makt kommer allt ansvar. Om det går åt fanders är det ditt huvud som rullar...

En annan väg du kan gå är att släppa makten och därmed ansvaret till någon annan. Ge makt åt en av grupperna i samhället. Din enklaste samarbetspartner är Adeln. Ge makt åt ett Riksråd bestående av ett antal adelsmän.

TEXTEN I PDF.