Tysklands enande 1814 - 1871

Vi använde oss av den här powerpointen

Vi arbetade med Ems telegrammet. På vad sätt manipulerade Bismarck telegrammet? Hur ledde det till krig?