Planering av kursen i svensk historia

v Fredag
34 23  Presentaion och planering av kursen Gustav Vasa - Karl IX
35 30  Karl X - Karl XI 
36 6  Karl XII
37 13  Frihetstiden Gustav III Bernadotte
38 20  Repetition 
39 27  Examination 1 Litet faktaprov
40 4  Jag i Finland
41 11 Språkfredag år 1 Finska inbördeskriget tillsammans med Krikon
42 18  
43 25  
44 1 lov
45 8  
46 15  
47 22  
48 29 D Dag
49 6 FN-rollspel 
50 13  
51 20 Jullov

 

Kursen fortsätter under vårterminen.