Mindmap över Japans historia

 

 

 

Kinas historia  

Powerpointen

Länk till Powerpoint.

 

 Mindmap som sammanfattar innehållet i dokumentären

 

 

 

På onsdag ska ni hjälpa varandra med Japans historia.

  1. Imperiepolitik och Första världskriget
  2. Mejirestaurationen, modernisering och industrialiseringen fram till Börskraschen
  3. Fallet ner i den Mörka Dalen, Jordbävning och Börskrasch
  4. Andra världskriget och Det japanska undret.

Jag delar in er och första halvtimmen läser ni in er på er grupps period.

Efter en halvtimme så samlas en från varje grupp i en ny grupp och Ettan förklarar för de andra vad det handlar om, sen Tvåan osv. 

Avsluta med klassdiskussion.

 

Japans historia

 

Vi kommer använda oss av en presentation jag gjorde för något år sedan. 

 

Powered by emaze

 

Klicka här om du vill komma till den.