Kinas historia  

Powerpointen

Länk till Powerpoint.

 

 Mindmap som sammanfattar innehållet i dokumentären