Varför lyckades Japan men inte Kina att moderniseras och industrialiseras under 1900-talet?

Undersök följande aspekter av frågan:

a)    Det handlar om imperialismens tryck och inverkan.

b)    Det handlar om demokratisk utveckling.

c)     Det handlar om hur spänningen mellan land och stad hanterades genom jordreformer.

d)    Det handlar om hur man löste förändringen från ett feudalt samhälle till ett modernt.

e)    Det handlade om hur man lärde sig och tog intryck av omvärlden.

 

Diskutera i smågrupper en av frågorna. Jag delar in er. Efter en stund när ni verkar klara så tar vi en klassrumsdiskussion.