Vi arbetade med Sveriges utrikespolitik runt år 1900 och Unionsupplösningen.

Vi använde en powerpoint som du hittar genom att klicka här