Medeltiden och övergången till renässansen.

Efter romarriket så hade vi en kaosartad period i Europa. Det smidigaste sättet att organisera samhällen blev feodalismen. Utvecklingen av handeln och städerna ledde sen till det kungliga enväldet.

Powerpointen nedan berättar denna historia: