Imperialismen.

Det är viktigt att komma ihåg att dåtidens syn på andra människor var väldigt annorlunda från dagens. Det vi idag förfasas över var helt normalt då. Den vite mannen såg sig själv som kronan på evolutionen och ville att andra folk skulle få del av detta. Med den idéen gav sig missionärer och upptäcktsresande iväg. 

I videon kan vi se en skillnad på hur imperialismen utvecklas i Indien och i Afrika. I Indien fanns redan en fungerande statsapparat och samlande religion. Det framgår av videon nedan. I Afrika så såg britterna det som sin uppgift att sprida civilisationen till kontinenten. Detta genom kristnandet och handel. 

 

 

 

1800-talets största politiska händelser.

Det händer så klart en faslig massa under 1800-talet och vi hinner inte gå igenom allt. Vi skyndar fort fram mot det första världskriget men behöver några händelser med oss på resan. I powerpointen nedan så börjar vi med den franska revolutionen, den leder till att de enväldiga kungarna får konkurrens om makten och vi får modernare mer demokratiska regeringar på sina ställen i Europa. Den leder också till att folkvälde och revoltion blir något som vissa i samhället fruktar. Revolutionen avslutas med att Napoleon utropar sig till Kejsare 1804. Hans erövring av Europa leder till att stormakterna under Wienkongressen 1815 beslutar sig för att försöka balansera maktstrukturen i Europa. Detta nya maktbalanssystem håller fram till Tyskland enas 1871. 

Den industriella revolutionen påverkar alla sidor av människans liv och gör att 1800-talet är det århundrande då vi kan börja tala om moderna stater. Det långa 1800-talet avslutas med det första världskrigets utbrott 1914.

Powerpointen hittar du här: