Arbetsområden Krig och konflikter SH2. 

Lista konflikter:

 1. Ryssland – Ukraina – Georgien – fd Sovjet
 2. Katalonien – separatism (Skottland, Lega Nord)
 3. Kurdernas situation
 4. Afghanistan Indien – Pakistan
 5. Iran – Saudiarabien, Mellanöstern Syrien.
 6. Kina – Spänningar i Asien.
 7. Koreahalvön
 8. Kongo och konflikterna kring sjöarna. Sudan, Etiopien och Eritrea.
 9. Venezuela och vänstervågorna.
 10. USA – Ryssland – Kina Globala perspektiv

Lektioner om områden:

 • Område 1: Separatism och splittring. 1 o 2, 10
 • Område 2: Mellanöstern och den muslimska världen. 3, 4 och 5, 10.
 • Område 3: Asien, 4, 6 och 7, 10.
 • Område 4: Afrika. 8, 10
 • Område 5: Latinamerika 9, 10

Vad kan man syssla med?

 • Historisk bakgrund
 • Orsaker till konflikt idag
 • Lösningar:
  • FN? EU? Sverige?
  • Mellanstatlignivå?

Jag ger historisk bakgrund åt alla. Ni i grupp förbereder ett seminarium och vi diskuterar er grupps konflikt. Avslutar med klassdiskussion.

Jag kommer bedömma era seminarieinsatser efter den här mallen: 

Förmåga / Betyg

E

C

A

Faktakunskaper

Osäkert, en del faktafel kan förekomma. Grundläggande förståelse för konfliktorsaker visas.

Säkerhet i faktahantering för att visa på konfliktorsaker.

Nyanserad faktahantering, olika perspektiv, används för att visa på konfliktorsaker.

Analysförmåga

Orsaker återges men det saknas reflektion

Olika orsaker redovisas och enkel jämförelse görs. Viss reflektion sker.

Nyanserade och analytiska reflektioner kring orsaker görs.

Här lägger jag material fr o m januari 19.

Jag har tröttnat på Vklass och att det tar hundra klick att hitta något och att det inte går att få en överblick över vad vi arbetar med. Så hemsidan kickar igång igen. 

Planering terminen

v

Tisdag

Fredag

7

12

Matilda, Ellinor, Johanna

15

8

19

Lov

22

Lov

9

26

Emelie, Emma

1

D-dag, kommung.

10

5

Sara A, Agnes A

8

IVB

11

12

elsa, ella

15

 Christian i Stockholm

Christian tar del av lektionen till genomgång

 Ni arbetar med er konflikt

12

19

joyce, django

22

Christian tar del av lektionen till genomgång

Christian tar del av lektionen till genomgång

13

26

Evelina, Matilda Å

29

Arbeta själva

 Arbeta själva

14

2

 Hanna Sofia

5

 Börjar med EU-valet

Seminarium 

15

9

D-dag

12

 EU-valet

Utv.samtal

16

16

Lov

19

Helg

17

23

26

18

30

D-dag, SKA

3

NP En 6 del C

19

7

Edvin, Victor, Arvid

10

IVD

NP En 6 del B

20

14

Tuva, Maja

17

BERLIN

BERLIN

21

21

adam, Anna

24

NP Ma4, GA N17

22

28

wilma, bella

31

Lov

23

4

Premieutd.

7

Lov

24

11

Betygsprat

14

A-dag,Betyg å1,2

Ä.k.,Samv.