Media:


Övning på pressetiska regler och TF.

Instuderingsfrågor om TV och Radio.

Övning nyhetsvärdering.

Opinionsbildning.

Mediaundersökning i klassen.

Ett grupparbete som uppmanar de små liven att göra ett filmmanus till en reklamfilm.

Grupparbete problem i media.