Instruktioner Aktuella frågor

I grupper om två tre så ska ni välja en aktuell fråga. Det kan vara en händelse som diskuteras mycket just den veckan ni ska presentera eller en fråga som diskuteras men kanske inte så mycket just den veckan. 

Ni ska göra en kort presentation av fakta bakom frågan. Om det är en debattfråga (som t ex om rösträtten ska sänkas till 16 år från nuvarande 18) så kan ni presentera de vanligaste argumenten för och emot. Är det en aktuell händelse så presenterar ni grundläggande fakta kring vad som hände. Er presentation ska vara några minuter lång, maximum 5 minuter. Ni får gärna använda er av nyhetsinslag eller tidningsartiklar. Gör gärna någon form av presentation så era klasskompisar kan följa med i er presentation.

När ni gjort er presentation så har ni förberett en två tre diskussionsfrågor som ni först låter klasskompisarna diskutera i smågrupper i några minuter. När de verkar vara klara så tar ni upp den frågan i klassen. När det är klart tar ni nästa fråga. Ni leder diskussionen och fördelar ordet.

 

Bedömning 

1. Under förväntan. Du är tyst under diskussionerna och deltar inte.

2. OK. Du är aktiv de gånger du har något att säga.

3. Bra. Du är aktiv lejonparten av diskussionerna.

Vid slutet av kursen kommer jag väga in detta som en del av betyget.