Rysslands geopolitiska tankar.

Geopolitik = Hur ett lands utrikespolitik styrs av geografiska faktorer och gör att vissa utrikespolitiska beslut alltid är samma oavsett vem som styr landet. 

Jag använde den här powerpointen (klicka på raden så laddas den hem).

 

Powerpointen om Kina under 2000-talet (klicka på raden)

Vad ärdet som håller samman Kina? Vad är det som kan splittra Kina? 

Powerpointen jag använde om USA.

 

Konflikter att studera i grupp:

 

Alla grupper ska titta på:

a)  Berätta en bakgrundshistoria till er konflikt.

b)  Är någon stat mer skyldig till att det är en konflikt i området anser ni?

c)   Lista tre andra orsaker till konflikten?

d)  Hur har FN försökt lösa konflikten?

e)   Vad kan FN göra enligt er för att lösa konflikten?

 

Konflikterna:

1.     Afghanistan från 1979 till idag.

2.     Cypern från 1960-talet

3.     Etiopien – Eritrea 1980-talet till idag

4.     Georgien och Ryssland 2008

5.     Armenien och Azerbajdzjan om provinsen Nagorno-Karabach från 1990 till idag

6.     Jemen från delningen i Nord- och Sydjemen till dagens inbördeskrig

7.     Kashmir och motsättningen mellan Indien och Pakistan

8.     Kongo-Kinshasa från mitten av 90-talet till idag.

Material hittar ni på https://www.ui.se/landguiden/konflikter/

Hur ska ni redovisa:

Muntliga presentationer som ni filmar och lämnar en länk till mig. Ca 15 min per grupp. Ni redovisar för era klasskamrater genom att sitta i tvärgrupper. Jag bedömer de filmer / presentationer ni lämnar in till mig.

Betygskriterier:

 

 E

 C

 A

Presentationen återger fakta från andra källor utan bearbetning.

Powerpoint eller annat hjälpmedel är svårt att följa med i 

Urval av fakta är sporadiskt

Analysnivån är mycket grund

Presentationen återger relevant fakta 

Powerpoint eller annat hjälpmedel är möjlig att följa med i 

Urval av fakta är relevant

Analysnivån är god men indirekt, det är jag som publik som får göra slutsatserna

Presentationen analyserar relevant fakta.

Powerpoint eller annat hjälpmedel är kopplade till vad gruppen presenterar

Urval av fakta är relevant och kopplat till analysen

Analysnivån är god. Det är analysen som står i centrum.