Slutet på Kalla kriget 

Videogenomgångar: 

Följ videornas ordning. 

Början på slutet:

 

Frågor till dessa två videor

Vilka löften till sovjetmedborgaren ger nationalsången? 

Gorbatjovs Sovjet

 

Frågor till dessa två videor:

Varför genomförde Gorbatjov sina reformer? 

Vad betyder Glastnost och Perestrojka?

Varför blev nationalismen ett hot emot Gorbatjov och Sovjetunionen? 

Varför var Genevemötet en succé?

Varför blev USA och Sovjet osams i Reykjavik?

Från fiender till vänner:

 

 

Frågor till dessa tre videor:

Hur kan man märka att det Kalla kriget är på väg att ta slut i de här videorna? 

Slutet:

Fråga till Reagans Moskvatal:

Hur uppträder Reagan emot det sovjetiska folket i talet tycker du? 

Är det en stöddig vinnare vi ser i talet? 

 

 Frågor:

De två länder som började nedmonteringen av Östblocket i Europa var Polen och ? 

Vad hette den ryske politker som tog över efter Gorbatjov?