Sammanfattning Kalla kriget.

Vi har studerat perioden efter andra världskriget som kallas Kalla kriget. Precis som alla perioder i historia så är det uppe till debatt var perioden börjar och var den slutar. Dessa milstolpar, början och slutet, är alltid intressant. I början av en period så hittar vi det som skiljer den här perioden från den tidigare. Vi kan ställa oss frågor som varför den började, vad och vem som började, vad som utgör det nya? I historia har vi alltid en massa exempel och detaljer, händelser, som vi använder för att visa på svaren på de frågorna jag ställde i meningen innan. Vi har tittat på en massa händelser som har med början att göra. 

En historisk period har tre faser.

Kalla kriget - precis som alla andra historiska perioder - har tre faser: 

1) Början. Vad är det som är nytt? Vad skapade det nya? Vem drev fram förändringen? Vad skapade förändringen? 

2) Själva perioden. Nu när perioden börjat, hur artade den sig, hur såg den ut, vilka händelser var typiska för den här perioden, hur upplevdes den av sin samtid, vad kan vi lära oss idag av perioden? Vi tittar på typiska händelser för perioden och kan använda dem som exempel när någon frågar oss om den här perioden. Om jag t ex frågar dig om vad som var typiskt för Stenåldern så berättar du för mig att folk var vandrare och jägare. 

3) Slutet av perioden. Vad är det som gör att perioden slutar? Vilka krafter, händelser och beslut är det som avslutar perioden? Också här studerar vi exempel för att kunna besvara frågor som ; varför slutade perioden, vem vann, vems fel var det att det slutade? 

Ni är nu i slutet av kursen Historia 1 och då ska pusselbitarna falla på plats lite mer av sig själv. Om du tänker efter så är det precis så här vi har studerat alla perioder i kursen, eller hur? Nu ska du själv reda ut detta, du är redo för det nu. Examinationen på fredag kommer att testa detta. Nästa uppgift kommer också att göra det. 

 En tidslinje och översikt över Kalla kriget.