Studieguide till provet 

Medeltid till kungavälde:

 • Hur styrdes ett feodalt samhälle? Varför gick de olika grupperna med på detta? Vad hade de att vinna på feodalismen?
 • Varför förlorade adeln inflytande?
 • Hur växte städerna fram?
 • Varför hade Kyrkan så stor makt i det medeltida samhället?
 • Hur utnyttjade Kungen städernas framväxt?

Upplysningen:

 • Varför "uppstod" Upplysningen?
 • Hur ledde de naturvetenskapliga upptäckterna till Upplysningen?
 • Hur påverkade Reformationen Upplysningen?
 • Vad är Naturrätten?
 • Vad menade Voltaire med att Förnuftet ska styra? 
 • På vad sätt kan man kalla Rousseau för revolutionär?

Videoinspelning av Upplysningen:

 

Ideologierna:

 • Vilka är de tre ursprungsideologierna?
 • Vilka historiska händelser har dessa tre sina rötter i?
 • En ideologi besvarade tre frågor enligt min powerpoint. Vilka?
 • Hur besvarar Konservatismen och Liberalismen dessa frågor?
 • Karl Marx pratade om människan som objektskapande, vad menade han med det?
 • Hur menar Marx att arbetarklassen blir utnyttjad av kapitalismen?
 • Vad är den stora skillnaden mellan kommunism och reformsocialism?